עמוד:151

מבוא בפרק הקודם עסקנו בשיטות אפנון תנופה , שבהן תנופת הגל הנושא משתנה ביחס ישר לשינויי אות המידע . בפרק הזה נעסוק בשיטת אפנון , שבה תנופת הגל הנושא נשארת קבועה , אך התדר של הגל הנושא משתנה בהתאם לשינויים באות המידע . הדבר המאפיין את שיטת אפנון התדר הוא רוחב הפס הגדול ( יחסית ) של האות המאופנן ; הוא עשוי להיות גדול עשרות מונים מרוחב הפס של האות המאפנן . זהו חיסרון , שכן יש להקצות לשידור תחום רחב יותר בספקטרום תדרי הרדיו . אולם , כפי שנראה בהמשך , לשיטת אפנון התדר יתרון ניכר על-פני שיטת אפנון התנופה בכל הנוגע לביצועים בנוכחות רעש . גם כאן , כמו בפרק , 4 נציג את האותות המאופננים בתחום הזמן ובתחום התדר . כמו-כן , נערוך השוואה בין אפנון התדר לאפנון התנופה . הנוסחאות שנציג בפרק זה יתייחסו , רובן ככולן , לאות מאפנן סינוסואידלי . פרק 5 אפנון תדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר