עמוד:140

איור 4 . 49 מתאר חתך רוחב בדרגות הראשונות של מערך קליטה כלשהו : הכבל ( המסוכך ) היורד מן האנטנה , ומגבר הת " ר של מקלט הסופר-הט . הרעש החיצוני מגיע לסיכוך המתכתי החיצוני , או לקופסת המתכת , ומקוצר לאדמה באמצעות ההארקה . כתוצאה מכך , המוליך המרכזי בכבל והמגבר " נקיים " מרעש חיצוני . רצף המוליך המתכתי , המהווה את הסיכוך , נשמר באמצעות המח ? ר ( connector ) הנמצא בקצה הכבל . החיבור לשאר המעגלים , כגון ממיר תדר ודרגות , IF נעשה בצורה דומה , ומתואר גם כן באיור . 4 . 49 אבל גם אם נסכך את מערכת הקליטה שלנו , ונרחיק איתה לכוכב שאין בו אטמוספירה ואין בו רעש חללי - גם אז לא נימלט מהרעש ( הכוונה כמובן לרעש הפנימי ;( זהו רעש הנוצר בתוך המקלט עצמו , והוא נובע מן התנועה האקראית של החלקיקים החשמליים , המוליכים את האותות במעגלים השונים . השפעת הרעש הפנימי על ביצועי המקלט ניתנת לחישוב , כפי שנראה בסעיף הבא . 4 . 8 . 1 רעש תרמי איור 4 . 50 מתאר מה היה קורה אילו היה ברשותנו משקף תנודות בעל רגישות מספיק גבוהה ( למשל , , ( 1 µV / DIV והיינו מחברים למבואו נגד , ללא כל מקור מתח חיצוני . התנועה האקראית של האלקטרונים בתוך הנגד ( שהוא רכיב פסיבי ) יוצרת בין הדקיו מתח חשמלי זעיר . צורת התלות של המתח הזה בזמן היא אקראית ; היא מתוארת באיור 4 . 50 ב . ' איור 4 . 50 רעש פנימי בנגד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר