עמוד:133

כפי שרואים באיור 4 . 46 א , ' אם קבוע הזמן של פריקת הקבל ( RC ) קטן מדי , אות המוצא אינו עוקב היטב אחר המעטפת . מאידך , אם ננסה להגדיל את קבוע הזמן , אנו עלולים לקבל פריקה איטית מדי של הקבל , ושוב לא תהיה עקיבה טובה אחר המעטפת . מצב זה מתואר בקו מרוסק באיור 4 . 46 א . ' לכן אנו חייבים לבחור כראוי את ערכי R ו , C- כדי שמוצא הגלאי יהיה קרוב ככל האפשר למעטפת אות ה . AM- מצב זה מתואר בקו עבה באיור 4 . 46 ב . ' בכל מקרה , צורת המתח על הנגד R מכילה מעברים חדים עקב הטעינה המהירה של הקבל באמצעות הדיודה ; לפיכך , האות במוצא הגלאי מכיל רכיבים בתדר גבוה , בנוסף על רכיבי אות המידע המקורי . עלינו לסלק אפוא את רכיבי התדר הגבוה באמצעות מסנן מעבירנמוכים . כמו-כן , המעטפת כוללת רכיב ז " י בגודל A ( איור , ( 4 . 45 שאותו יש לסלק ; דבר זה נעשה על-ידי קבל טורי חוסם ז " י . ( dc block ) המסנן והקבל מופיעים בתיאור השלם של הגלאי , באיור . 4 . 47 איור 4 . 47 גלאי מעטפת עם קבל חוסם ז " י ומסנן מעביר-נמוכים איור 4 . 46 מוצא גלאי המעטפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר