עמוד:127

ב . ברירות הברירות ( selectivity ) של מקלט מבטאת את כושרו להפריד בין האפיק הרצוי לבין אפיקים אחרים , בלתי רצויים , שהתדרים שלהם קרובים לתדר האפיק הרצוי . מאיור 4 . 33 ברור , שהברירות נקבעת בראש ובראשונה על-ידי מסנן ה . IF- ככל שהמסנן הזה " חד " יותר ( בעל גורם טיב גבוה יותר , ( הוא מסלק ביתר יעילות את רכיבי האפיקים הסמוכים . מאידך , אסור שהמסנן יהיה צר מדי , כדי שלא יסלק רכיבים של האפיק הרצוי . הגדרה : הברירות של מקלט היא מידת תזוזת התדר של האות הנקלט , הדרושה לקבלת ניחות נתון של האות במוצא דרגת ה . IF- בדומה להגדרת הרגישות , גם בהגדרת הברירות ישנם שני פרמטרים : תזוזת תדר וניחות . דוגמה 4 . 23 נניח שהמקלט מכוונן לתדר , 1200 kHz ומתח האות במוצא דרגת הIF- הוא . 100 mV עתה , משנים את תדר האות הנקלט ל , 1250 kHz- ומתח האות במוצא דרגת ה IF קטן ל . 0 . 1 mV- במפרט המקלט תירשם הברירות כך : selectivity : 60 dB @ ± 50 kHz ( הסימן @ הוא קיצור המילה . ( at המספר 60 dB מציין יחס מתחים של ;( 20 log 1000 = 60 ) 1000 הסימון ± מציין שתזוזה ימינה או שמאלה מן התדר המכוונן גורמת לאותה תוצאה ( סימטרית . ( בדרך-כלל נוהגים לציין את הברירות עבור שני ערכי ניחות . למשל : selectivity : 3 dB @ ± 6 kHz kHz 60 dB @ ± 50 kHz ערכי ניחות אלה נגזרים , על-פי רוב , מאופיין התמסורת של מסנן התב " ם . ג . רוחב פס התב " ם רוחב הפס של דרגת ה ( IF bandwidth ) IF- קובע למעשה את רוחב הפס המרבי של האות המאופנן , שבו מסוגל המקלט לטפל . לדוגמה , במכשירי קשר , FM רוחב הפס של דרגת הIF-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר