עמוד:116

במבואו לאות סינוסואידלי בתדר אחר . הכללים שלפיהם מחושב התדר במוצא הממיר יוסברו בדוגמה הבאה : דוגמה 4 . 16 באנטנה של מקלט AM סופר-הט , נקלט גל נושא ( ללא אפנון ) בתדר . f = 1000 kHz נניח שהמתנד המקומי כוון להפיק תדר של . f = 1455 kHz הערבל , ( mixer ) הינו למעשה מכפל מתמטי , והוא מפיק במוצאו שני אותות סינוסואידליים : האחד בתדר , 1455 + 1000 = 2455 kHz והשני בתדר . 1455 ? 1000 = 455 kHz אם המסנן המחובר למוצא הערבל הוא מסנן מעביר-פס בתדר , 455 kHz נקבל במוצא הממיר אות סינוסואידלי יחיד בתדר 455 kHz . האות הסינוסואידלי הנקלט בתדר 1000 kHz הומר אפוא לאות סינוסואידלי בתדר . 455 kHz הערך 455 kHz אינו מקרי ; כאמור , מגבר הת " ר והמתנד המקומי קשורים ביניהם בצורה מכאנית , וכל שינוי בתדר מגבר הת " ר גורם לשינוי גם בתדר המתנד המקומי . ההפרש בין התדרים האלה נשאר קבוע , ובמוצא הערבל נקבל תדר קבוע . 455 kHz – איור 4 . 31 מתאר בצורה ספקטראלית את המרת התדר בדוגמה זו . איור 4 . 31 ספקטרום האותות במבואות הערבל ובמוצאו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר