עמוד:98

4 . 6 משדר AM 4 . 6 . 1 תפקיד המשדר במערכת תקשורת בפרק 3 הצגנו את תרשים המלבנים הבסיסי של מערכת תקשורת אלקטרונית ( איור . ( 3 . 10 נציג שוב את שלושת המרכיבים העיקריים בתרשים המלבנים : משדר , תווך ומקלט ( איור . ( 4 . 17 שאלה 4 . 9 ברשותך מסנן מעביר-פס בתחום 1202 kHz + 1200 kHz ואפנן . DSB מהו תדר הגל הנושא שתבחר כדי לשדר אות מאפנן סינוסואידלי בתדר 10 kHz באפנון ? SSB נמק את תשובתך בעזרת תיאור ספקטראלי של אות ה . SSB- האם יש יותר מתשובה אחת לשאלה הזאת ? שאלה 4 . 10 תחנת שידור משדרת בשיטת SSB הספק של . 4 kW בעלי התחנה רוצים לשדר לקהל הרחב , ועקב כך הם צריכים לעבור לשיטת , AM עם עומק אפנון של . 15 % בהנחה שההספק של פס הצד אינו משתנה : א . מה יהיה ההספק של אות הAM- שישודר ? ב . מה יהיה ההספק של הגל הנושא ? שאלה 4 . 11 א . אם רוחב הפס של אות דיבור הוא , 4 kHz כמה תחנות יכולות ( תיאורטית ) לשדר דיבור בתחום התדרים 21 MHz + 20 MHz בשיטת ? AM ב . כיצד ישתנה מספר התחנות אם יעברו לשיטת ? SSB ולשיטת ? DSB איור 4 . 17 תרשים מלבנים בסיסי של מערכת תקשורת אלקטרונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר