עמוד:94

4 . 5 אפנון פס צד יחיד SSB – התחלנו את הדיון על השיטות לאפנון תנופה בשיטת . AM השיטה הזאת היא בזבזנית בהספק , ומכאן הגענו לשיטת . DSB אולם גם בשיטת DSB יש בזבוז הספק ובזבוז רוחב פסי , מכיוון שמשדרים שני פסי צד בעבור כל רכיב של האות המאפנן . לכן ההיגיון אומר להמשיך ו " לקצץ " פס צד אחד , כמו ש " קיצצנו " את הגל הנושא . השיטה המיישמת את הרעיון הזה נקראת אפנון פס צד יחיד , ( Single Side Band ) ובקיצור . SSB – התיאור המתמטי של אות SSB כללי בתחום הזמן הוא מסובך , ולפיכך נסתפק בתיאור ספקטראלי של אות , SSB כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי . 4 . 5 . 1 תיאור ספקטראלי של אות SSB התיאור הספקטראלי של אות מאופנן DSB ( סינוסואידלי ) מוצג באיור 4 . 11 ב . ' אם נסלק אחד מפסי הצד , נקבל אות מאופנן . SSB מאחר שיש שני פסי צד , יש גם שתי אפשרויות לאפנון אות , SSB כפי שמתואר באיור . 4 . 14 שאלה 4 . 7 נתון האות . x ( t ) = 3 cos 2 ? × 10 t + 5 cos 2 ? × 1 . 2 × 10 t האות הזה מאפנן בשיטת DSB את הגל הנושא . c ( t ) = cos 2 ? × 10 t א . סרטט את ספקטרום האות המאפנן . ב . סרטט את ספקטרום האות המאופנן . שאלה 4 . 8 תחנת שידור משדרת אות AM עם גורם אפנון 0 . 2 והספק ממוצא של . 100 kW עקב הוזלת מחירים , כל המאזינים החליפו את מקלטיהם למקלטי . DSB בהנחה שהספק פסי הצד הדרוש במקלטי DSB זהה לזה הדרוש במקלטי , AM כיצד ישתנה הספק השידור של התחנה לאחר המעבר לשיטת ? DSB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר