עמוד:92

2 ( 4-27 ) 5 = 2 . 5 kW אם נציב את ( 4-26 ) ב , ( 4-27 ) - נקבל : ( 4-28 ) AM 2 ? ? ? ? PP DSB ?? כלומר , P DSB m 2 ( 4-29 ) P AM =+ 2 דוגמה 4 . 7 תחנת שידור משדרת אות DSB בהספק ממוצא של . 5 kW כיוון שלרוב הצרכנים בסביבה יש מקלטי AM דווקא , הוחלט להוסיף לשידור גל נושא , ולהפוך אותו לאות , AM כאשר מקפידים שההספק המוקדש למידע לא ישתנה . גורם האפנון הוא . 0 . 7 רוצים לבדוק כיצד ישתנה הספק השידור של התחנה בעקבות המעבר לשיטת . AM נשתמש בנוסחה P DSB 0 . 7 2 P AM =+ 2 = 15 : ( 4-29 ) הספק השידור יגדל פי ; 5 כלומר , ההספק של אות הAM- יהיה : P = 5 P = 5 × 5 = 25 kW AM DSB בדומה לדוגמה , 4 . 7 אפשר לחשב פי כמה יגדל הספק השידור עבור ערכים שונים של . m התוצאה נתונה בגרף שבאיור . 4 . 13 איור 4 . 13 יחס הספק השידור בשיטת AM להספק השידור בשיטת DSB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר