עמוד:90

4 . 4 . 2 תיאור ספקטראלי של אות DSB נתחיל את הדיון בתיאור הספקטראלי של אות DSB עם אות מאפנן סינוסואידלי , ואחר-כך נכליל אותו לאותו כלשהם . אות מאפנן סינוסואידלי כאשר האות המאפנן הוא סינוסואידלי , האות המאופנן מורכב משני פסי צד בלבד בתדרים f –f c ו- , f + f ללא גל נושא . התיאור הספקטראלי של אות כזה מוצג באיור . 4 . 11 אות מאפנן כללי עתה נכליל את התיאור הספקטראלי של אות DSB למקרה שבו האות המאפנן איננו סינוסואידלי טהור , אלא מורכב מכמה רכיבים סינוסואידליים . כל רכיב של האות המאפנן ייצור שני פסי צד , מעל f ומתחתיו , בדומה לאפנון ; AM אלא שכאן אין רכיב בתדר הגל הנושא . איור 4 . 11 ספקטרום DSB עם אות מאפנן סינוסואידלי א . האות המאפנן ב . האות המאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר