עמוד:72

ג . האם די בשינוי ההגבר כדי לשנות את תדר התנודות ? ד . מה היית מציע לעשות כדי לקבל את התדר הרצוי , בלי לשנות את רשת המשוב ? שאלה 3 . 20 תכנן וסרטט מתנד גשר ויין לתדר . 500 kHz השתמש בערכים סבירים , לדעתך , של נגדים וקבלים . שאלה 3 . 21 באיור 3 . 20 נתון מעגל של מתנד , המכיל שני מגברי שרת אידיאליים : v א . מצא ביטוי למקדם המשוב . ? = F v out ב . מצא ביטוי לתדר התנודות , וחשב אותו על-פי הנתונים : . R = 8 k ? , C = 0 . 005 µF , R = 2 k ? ג . מהו R המינימלי שמבטיח קיום תנודות ? שאלה 3 . 22 מדוע יש צורך באמצעי לשמירה על תנופה קבועה במוצא המתנד ? שאלה 3 . 23 הסבר כיצד שומרים על תנופה קבועה במוצא המתנד . איור 3 . 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר