עמוד:69

סיכום סעיף 3 . 3 – מתנד סינוסואידלי הינו מעגל הניזון ממתח ישר , ומפיק אות סינוסואידלי בעל תדר ועוצמה הניתנים לתכנון מראש . – פעולת המתנד מבוססת על מגבר , המחובר לרשת משוב בחוג של משוב חיובי . כאשר החוג פתוח והמגבר מוזן ממקור חיצוני , אות המשוב זהה ( במופע ובגודל ) לאות הקיים במבוא המגבר . כאשר החוג סגור , האות " תומך " בעצמו , ואין שום צורך במקור אות חיצוני . – התנאי לקיום תנודות בחוג הסגור הוא , A ? ? = 1 והוא נקרא על-שם ברקהאוזן . אפשר להמיר תנאי זה בשני תנאים שקולים : תנאי מופע הדורש הסחת מופע של 360 ° בחוג , ותנאי גודל הדורש הגבר חוג שגודלו יחידה , . A ? ? = 1 – תדר התנודות של מתנד סינוסואידלי נקבע לפי התדר שעבורו מתקיים תנאי המופע . – תנודות לא תתקיימנה , אלא אם כן הגבר החוג יהיה לכל הפחות יחידה , באותו תדר שעבורו הסחת המופע היא . 360 ° – במגבר מעשי נוהגים לבחור את הגבר החוג גדול מעט מיחידה , . A ? ? > 1 עם הפעלת הספק , מתחיל תהליך של משוב חיובי שבו תנופת התנודות גדלה והולכת . גידול זה נפסק עם כניסת המגבר לתחום הלא-ליניארי , דבר הגורם להקטנת ההגבר A עד אשר מתקיים – . A ? ? = 1 אחד המימושים הפשוטים של מתנד סינוסואידלי הוא באמצעות מגבר שרת ורשת משוב , הכוללת שני נגדים ( R ) ושני קבלים . ( C ) מתנד זה נקרא מתנד גשר ויין . – 1 במתנד גשר ויין , תדר התנודות הוא . f = 2 ? RC הגבר המגבר , המחובר בחוג סגור דרך הנגדים R ו- , R הוא . A = 3 יחס הנגדים הוא R 1 . R = 2 – כדי למנוע עיוות של אות המוצא של מתנד סינוסואידלי , משתמשים במעגל לייצוב תנופה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר