עמוד:67

מתוך משוואה , ( 3-9 ) ברור שתדר התנודות הוא 2 ? RC . f = 1 הגבר המגבר הינו ההגבר של מגבר שרת בחוג סגור , עם נגדי המשוב R ו- : R R 1 ( 3-12 ) A =+ R 2 מתוך השוואת ( 3-12 ) עם ( 3-11 ) נקבל : R 1 ( 3-13 ) R = 2 3 . 3 . 5 ייצוב תנופת התנודות בסעיף 3 . 3 . 3 הראינו , שתנאי הגודל עבור מגבר מעשי דורש שהגבר החוג יהיה גדול מעט מיחידה . הסברנו גם שתנופת התנודות במוצא צריכה , לכאורה , לגדול עד אינסוף ; אבל , למעשה , גידול התנופה נעצר הודות לתופעת חוסר הליניאריות של המגבר , הקיימת עבור אותות גדולים . חוסר הליניאריות של המגבר מביא אפוא לתופעה רצויה – ריסון הגידול בתנופת התנודות . אבל , מאידך , הדבר כרוך בתופעה בלתי רצויה : חוסר הליניאריות של המגבר גורם לעיוות האות במוצא , כמתואר באיור . 3 . 17 כדי להתגבר על החיסרון הזה , משתמשים במעגל לייצוב התנופה , כמו זה המתואר עבור מתנד ויין באיור . 3 . 18 איור 3 . 17 אות מעוות במוצא מתנד לא ליניארי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר