עמוד:64

שאלה 3 . 8 באיור 3 . 14 הגבר המגבר בתדר 200 kHz הוא , 10 והסחת המופע שלו היא . 100 ° רשת המשוב בנויה מנגדים בלבד . האם ייתכנו תנודות בתדר ? 200 kHz מדוע ? שאלה 3 . 9 מחליפים את רשת המשוב בשאלה 3 . 8 ברשת אחרת . מה צריכה להיות תמסורת המשוב , , ? ומה צריכה להיות הסחת המופע שלה , כדי שתהיינה תנודות בתדר ? 200 kHz 3 . 3 . 4 מתנד גשר ויין ( Wien Bridge Oscillator ) מתנד גשר ויין מצטיין בפשטותו וב " נקיון " אות המוצא שלו ( הוא מייצר אות סינוסואידלי ללא הרמוניות כמעט . ( הוא שימושי לתדרים נמוכים , החל מחלקי הרץ ועד מאות אחדות של קילוהרץ . באיור 3 . 15 מוצג תיאור עקרוני של מתנד גשר ויין . לפי תנאי המופע של ברקהאוזן , תדר התנודות נקבע לפי התדר שבו המופע של A ? ? הוא . 360 ° אנו מניחים שלמגבר באיור 3 . 15 אין הסחת מופע , ולכן רשת המשוב לבדה קובעת את תדר התנודות . נרשום אפוא את תמסורת המתחים של רשת המשוב ( לפי חלוקת מתח : ( איור 3 . 15 מעגל עקרוני של מתנד גשר ויין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר