עמוד:60

מקור האות מפיק מתח סינוסואידלי בתדר כלשהו , המגיע , דרך מתג , למבוא המגבר ; אות המבוא למגבר מסומן ב- . x במוצא המגבר מתקבל אות מוגבר . x = Ax עלינו לזכור שA- הוא גודל מרוכב , כלומר בעל גודל ומופע ; לפיכך , האות x אינו רק גדול יותר מ- , x אלא גם מוסח במופעו , יחסית ל- . x אות המוצא , , x מוחזר לרשת משוב , ? , כך שבמוצאה מתקבל האות . x = ? x = A ? x האות x f מגיע להדק 3 של המתג . גם כאן , ? הוא גודל מרוכב , כלומר בעל גודל ומופע . לכן , בסיכומו של דבר , x גדול מהאות x פי | A ?| ( הגבר החוג , ( ומוסח לעומתו במופע השווה לסכום המופעים של A ו . ? - עתה , נתאר לעצמנו שהסחת המופע של , x יחסית ל- , x היא בדיוק . 360 ° האות x f יהיה זהה במופעו ( in phase ) לזה של . x במקרה כזה , אנו אומרים שבמעגל קיים משוב חיובי . ( positive feedback ) נניח גם , שלא זו בלבד שהסחת המופע של x f היא בדיוק , 360 ° אלא גם שהגבר החוג הוא בדיוק יחידה , . | A ?| = 1 במקרה כזה , האות x יהיה זהה לאות . x עתה נבצע " ניסוי מחשבתי : " נניח שהמתג באיור 3 . 13 עובר כהרף-עין ממצב 2 למצב . 3 מכיוון שהאות x זהה לאות , x המצב במבוא המגבר לא ישתנה , והוא ימשיך לקבל אותו x i שהגיע אליו במצב הקודם . מצב זה מתואר באיור 3 . 13 ב . ' לכן המגבר גם ימשיך להפיק במוצאו את האות ; x = Ax i אות זה יוחזר דרך רשת המשוב וימשיך לספק את האות , x i וחוזר חלילה . במצב כזה , אפשר לסלק את מקור האות ולהישאר עם מגבר המחובר עם משוב בחוג סגור , ומפיק אות סינוסואידלי ללא כל אות מבוא . זהו , למעשה , מתנד איור 3 . 13 תיאור העיקרון ליצירת תנודות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר