עמוד:59

מטרה חשובה אחרת , שאותה משרתים המתנדים הסינוסואידליים , היא התזמון ( timing ) של מעגלים ושל מערכות שונות ; החל בשעונים להוריית זמן מדויק , וכלה במעגלי תיאום ובקרה של תהליכים , שהתזמון בהם מדויק עד כדי מליונית השנייה ואף פחות מזה . לשם כך דרושים מתנדים סינוסואידליים , המפיקים אותות סינוסואידליים בתדר של מגהרצים ועשרות מגהרצים . מעניין אותנו , כמובן , השימוש במתנדים בשטח התקשורת האלקטרונית , ובמיוחד בשידורי הרדיו והטלוויזיה . לדוגמה , שידור תמונת טלוויזיה באמצעות לוויין מבוסס על מתנד סינוסואידלי ( המותקן בלוויין ) בתדר של אלפי מגהרצים ( כלומר , מיליארדי הרצים . ( בפרק הזה נלמד על עקרונות הפעולה ועל המבנה של מתנדים סינוסואידליים . 3 . 3 . 2 העקרונות ליצירת תנודות כאמור , מתנד סינוסואידלי הוא מעגל הניזון ממקור מתח ישר , ומפיק אות סינוסואידלי בתדר ובעוצמה הניתנים לתכנון מראש . התיאור המפושט של מתנד סינוסואידלי מופיע באיור . 3 . 12 לכאורה , המתנד מפיק אות מוצא ללא אות מבוא . אבל ברור שהמתנד אינו יכול להפיק אות " יש מאין . " למעשה , המתנד ממיר את האנרגיה המסופקת לו ממקור המתח הישר , לאנרגיה של זרם חילופין . לצורך הבנת העיקרון של יצירת תנודות , נתבונן באיור 3 . 13 א . ' איור 3 . 12 תיאור מפושט של מתנד סינוסואידלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר