עמוד:32

האורגן האלקטרוני מהווה דוגמה לחיבור ( סינתזה ; מכאן נגזר גם שם כלי הנגינה : סינתסייזר ) של אותות סינוסואידליים . אבל אנו מעוניינים באנליזה , ולא בסינתזה , כלומר בפירוק ולא בחיבור , לכן ננקוט גישה הפוכה מזו המוצגת בדוגמה . 2-2 2 . 2 . 3 פירוק לרכיבים סינוסואידליים נניח שנתון אות מחזורי , , x ( t ) כמו באיור 2 . 6 ג ( שהופק , לדוגמה , מאורגן חשמלי . ( אנו כבר יודעים שאות זה התקבל מסכום האותות x ( t ) ו , x ( t ) - לכן גם הספקטרום של x ( t ) יתקבל מסכום תמונות הספקטרום של x ( t ) ו . x ( t ) - הוכחת הטענה האחרונה חורגת ממסגרת לימודינו . אבל , לפי טענה זו נוכל לסרטט את ספקטרום התנופה של , x ( t ) שנסמנו . X ( f ) איור 2 . 7 ממחיש את הפירוק של x ( t ) לרכיביו הסינוסואידליים : כל רכיב ממוקם בתדר שהוא כפולה של 100 Hz ( בדוגמה זו יש רק שניים , ( ועוצמתם היחסית של הרכיבים ניכרת מיד לעין . את מה שעשינו לגבי x ( t ) ניתן להכליל במשפט , שאותו לא נוכיח , על שם המתמטיקאי פורייה . ( Fourier ) איור 2 . 7 ספקטרום האות x ( t )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר