עמוד:30

המופע הוא ? = ) 60 ° רדיאנים 3 . ( הספקטרום מתואר באיור . 2 . 5 2 . 2 . 2 חיבור של אותות סינוסואידליים עתה נראה שחיבור של שני אותות סינוסואידליים נותן אות אחר , לא בהכרח סינוסואידלי . עובדה זו תעזור לנו להבין למה אפשר להמיר אות לא סינוסואידלי בסכום של אותות סינוסואידליים . דוגמה 2 . 2 התבונן באיור . 2 . 6 האות באיור 2 . 6 א הוא אות סינוסואידלי בתדר 100 Hz ובעל תנופה . 1 V האות באיור 2 . 6 ב הוא אות סינוסואידלי בתדר כפול מהראשון , , 200 Hz ובעל תנופה . 0 . 5 V האות באיור 2 . 6 ג נתקבל על-ידי חיבור ( גרפי ) של האותות באיורים א ו-ב . אילו היינו מאריכים את ציר הזמן באיור 2 . 6 ( מעבר ל , ( 10 ms- היינו מקבלים שוב אותה תמונה : x ( t ) היה חוזר על עצמו , x ( t ) היה חוזר על עצמו , ולכן גם הסכום שלהם , בחלק ג של האיור , היה חוזר על עצמו . כלומר x ( t ) הוא אות מחזורי בעל מחזור . T = 10 ms שים לב שמחזור זה שווה למחזור של האות . x ( t ) איור 2 . 5 הספקטרום של אות סינוסואידלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר