עמוד:261

שומר מצוות , או בחופש לפרש את אורח החיים הדתי בצורה הנראית לפרט או לקבוצה , על כל המתחייב מכך * " . בהקדמה לאמנה נתנו הרב מדן ופרופ' גביזון ביטוי לכמה מחששותיהם : " ראשית , גם אם בזמן מסוים יש לכל המעורבים תחושת חיוניות המסגרת המשותפת - זו יכולה לפוג בעתיד , ולהביא לניסיון לשנות את ההסכם שלא על דעת כל שותפיו . שנית , בכל אחת מן הקבוצות האמורות להשתתף בהסכם ישנן דעות שונות . קשה להגיע לוויתורים , אם אין לכולם מחויבות דומה למכלול ההסכמות ** " . הרב מדן צירף לאמנה הצהרה , ובה הבהיר באופן חד-משמעי את עמדתו , כי החתימה על האמנה איננה ערעור על התורה , אלא היא ... " לכבוד התורה , משום שבמצבם הרוחני של עם ישראל ושל מדינת ישראל , ניסיון לכפות בכוח חוק המדינה באופן בלתי מבוקר את ערכי התורה על אנשים שאינם מאמינים בהם , יגביר את הניכור לתורה ולמצוותיה ומטרתנו היא למעט ניכור זה *** " . ההכרה של רב אורתודוקסי בעמדות שהיו עד כה נחלתם של חוגים חילוניים , היוותה נקודת מפנה , אך לא הייתה לכך תמיכה מצד המנהיגות הדתית או הפוליטית . פרופ' רות גביזון עצמה העריכה , כי סיכוייה של האמנה להתקבל כבסיס להסדרת השסע הדתי-חילוני הם נמוכים , שכן " יש קבוצות חשובות שלא תשתפנה פעולה עם מהלך כזה , כי ... יש להן אינטרס מובהק לא לשנות את המצב הקיים של ' פוליטיקה רגילה' בכל השאלות " . מגוון דעות כיצד ניתן לשנות את היחסים בין דתיים לחילונים ? 1 . 1 שלום רוזנברג , " ההלכה ומלכודת השיח והרטוריקה , " בתוך : הדס גולדברג ) עורכת , ) כלביא יקום , , 2000 הוצאת מודן , עמ' 137-127 " נתאר לעצמנו את השאיפות התרבותיות ] של דתיים וחילוניים [ כבניין של בית-קומות משותף . הדיירים ... חלוקים ביניהם לגבי הבית המשותף ] מהותה של המדינה [ ולגבי הארכיטקטורה הפנימית ] החיים במדינה . ] לכל קבוצה קונספציה שונה על הבית ועל כך המחלוקת . אולי ניתן לפתור את המחלוקת בגישה פלורליסטית ולבנות על אותה הקרקע שני מגדלים שונים , אך הבסיס חייב להיות משותף - על הדיירים לבנות קומת קרקע משותפת . זוהי האמנה החברתית , התשתית שצריכה להבטיח את מימושם של העקרונות המינימליים המשותפים למדינה יהודית אחת ... אולם , משוכנע אני שעלינו לקבל הנחה נוספת שאינה ברורה מאליה : אנו , הנאמנים לתורה ולמצוות , חייבים אמנם לבנות קומת קרקע משותפת עם החילוני , אולם אין זה אומר שהעמודים עליהם מתבססת קומת קרקע זאת חייבים להיות משותפים . זאת אדריכלות פרדוקסלית בה אנו 1 שלום רוזנברג הוא פרופסור בחוג למחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים . נחשב להוגה דעות מקורי המגשר בין תחומים שונים : דת ומדע , פילוסופיה ופסיכולוגיה , ריאליזם ואמונה . * רות גביזון , יעקב מדן , מסד לאמנה חברתית חדשה בין שומרי מצוות וחופשיים בישראל , המכון הישראלי לדמוקרטיה וקרן אביחי , שבט תשס"ג , ינואר , 2003 עמ' . 7 ** שם , עמ' . 6 *** שם , עמ' . 49

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר