עמוד:221

שאלת "מיהו יהודי" בחוק השבות חוק השבות נחשב לאחד החוקים המבטאים את היותה של מדינת ישראל מדינת לאום של העם היהודי * . החוק קובע , כי " כל יהודי זכאי לעלות ארצה . " העלייה עלפי אשרת עולה מאפשרת לכל יהודי באשר הוא לשוב למולדת היהודית ההיסטורית , ולקבל אזרחות ישראלית באופן אוטומטי עם עלייתו , ולעתים אפילו לפני כן ( ראו " להיות אזרחים בישראל , " עמ' 268-265 , 45-44 ו . ( 308- החוק לא הגדיר במפורש מי נחשב ליהודי הזכאי לעלות לארץ מכוח השבות , וזאת בהתאם לתפיסת ה"פוליטיקה של ההסדרה" ( ראו עמ' , ( 178 שביקשה להימנע מהכרעה העלולה להביא לפילוג , וגם מתוך תפיסה שראתה את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי כולו . התוצאה הייתה היעדר מדיניות עקבית ומחייבת , שגרמה לכך ששאלות שהתעוררו בשטח הוכרעו על-ידי פקידי הרישום ושרי הפנים . בנסיבות אלה החליט ישראל בר-יהודה , איש אחדות העבודה , ששימש כשר הפנים בשנים , 1959-1955 לפרסם במרס 1958 הנחיות לפקידים העוסקים בענייני רישום הלאום במרשם האוכלוסין . השר הבהיר , שפקיד הרישום במשרד הפנים אינו שופט ואינו פוסק , וכל תפקידו הוא לרשום את הפרטים שהאזרח מוסר לו , כל עוד אין לו ספק שהם נכונים . על-פי ההנחיות , " כל אדם המצהיר בתום לב שהוא יהודי - יש לרשום אותו כיהודי , ואין לדרוש ממנו כל הוכחות אחרות . " הביטוי " בתום לב" בא להדגיש כי לא מדובר במקרים של הצהרה כוזבת שבהם הפקיד רשאי לסרב לרישום . במקרה של נישואי תערובת , הורה בר-יהודה לרשום את הילד לפי הצהרת ההורים . ההנחיות התבססו על חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה דאז , חיים כהן , שלפיה " העובדה שאדם נחשב לפי דת משה וישראל ללא יהודי , אינה מונעת ואינה סותרת כי אותו אדם ייחשב , לעניין ביצוע החוקים , ליהודי ** " ... למעשה , היו הנחיות השר בר-יהודה מיסוד של מדיניות שהייתה נהוגה בפועל מאז קום המדינה , ומכוחה נרשמו כיהודים גם עולים שלא נחשבו ליהודים לפי ההלכה , וזאת על סמך הצהרתם . אבל , פרסום ההנחיות על-ידי השר נתפס כהענקת תוקף חוקי לתפיסה החילונית והתעלמות מוחלטת מהעמדה הדתית . הרבנות הראשית הביעה את דאגתה שהדבר יעודד נישואי תערובת ויביא לפילוג העם . משהחליטה הממשלה לאשר את הנחיות השר בר-יהודה , פרשו ממנה שרי המפד"ל . בעקבות פרישתם , התקיים בכנסת , ביולי , 1958 דיון ראשון בסוגיית מיהו יהודי . בדיון נשמעו טיעונים אידיאולוגיים עקרוניים בשאלה מהו קנה המידה להגדרת ההשתייכות הלאומית היהודית ומהו היחס בין דת ללאום . טיעונים אחרים התמקדו בשאלת הגורמים המוסמכים לקבל החלטות מחייבות בנושא ובשאלה האם הפרו הנחיות השר בר-יהודה את הסטאטוס קוו . 1 אחדות העבודה - היא מפלגה שנוסדה ב1919- כמפלגה ציונית סוציאליסטית . בשנת 1930 התאחדה עם מפלגת הפועל הצעיר והפכה להיות מפא"י - מפלגת פועלי ארץ ישראל . * להרחבה עיינו בספרו של א"ח שאקי , מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל , המכון לחקר המשפחה ודיני המשפחה בישראל , ירושלים , תשל"ז-תשל"ח . ** אליעזר דון-יחיא , "דת , זהות לאומית ופוליטיקה , " שני עברי הגשר , יד יצחק בן-צבי ירושלים , תשס"ב , עמ' , 143-88 שם , עמ' . 92

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר