עמוד:202

הסדר "תורתו אומנותו" מאז הקמת המדינה ועד היום על כל בחור חרדי בן 17 להתייצב בלשכת הגיוס , אך הוא זכאי לדחות את שירותו הצבאי באמצעות " תורתו אומנותו" - כלומר , אם הוא מוכיח שהלימוד בישיבה הוא עיסוקו הבלעדי . הוא צריך לקבל אישור על כך מראש הישיבה שהוא לומד בה ומוועד הישיבות , שהוא הגוף האחראי על הישיבות . זכות זו מוקנית לכל בחור ישיבה בין אם הוא לומד בישיבה חרדית , ובין אם הוא לומד בישיבה ציונית דתית . הדחייה מותנית בכך שלא יעבוד בכל עבודה או עיסוק שמקובל לקבל עליהם תמורה , בין אם הוא מקבל אותה ובין אם לאו ( יוצאים מכלל זה מלמדים בתלמודי תורה ומגידי שיעורים - כלומר , רבנים המלמדים בישיבות גבוהות , שהם מעל גיל . ( 29 הפרת התנאים מהווה עבירה פלילית ועילה לביטול הדחייה . כל תלמיד ישיבה בגיל 25-18 מגיש את הבקשה לדחיית הגיוס פעם בחצי שנה , ומגיל 41-25 פעם אחת בשנה . בגיל 41 הופכת הדחייה , למעשה , לפטור מלא . פטור ניתן החל מגיל 35 גם למי שיש לו חמישה ילדים . אם התלמיד חדל ללמוד בישיבה לפני שהתקיימו תנאים אלה - הוא חייב להתייצב לשירות מלא או מקוצר , בהתאם למצבו המשפחתי ( ראו טבלה להלן . ( בדרך-כלל בחורים חרדים נוהגים להינשא בגיל צעיר , וכך יוצא שעלות החזקתו של תלמיד ישיבה המתגייס לצה"ל , אחרי גיל , 18 היא גבוהה יחסית . מסיבה זו , הצבא מעדיף לגייס תלמיד ישיבה שהוא אב לילדים לשירות מקוצר , ולהעניק פטור מלא לתלמיד ישיבה בן , 35 שהוא אב לחמישה ילדים . משך השירות הצבאי * מספרם של דחויי השירות ** ( הסדר "תורתו אומנותו ( " * הנתונים מתוך : הועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות [ ועדת טל , [ דין וחשבון , כרך א , ניסן התש"ס , אפריל , 2000 עמ' ** . 27 הנתונים מתוך דו"ח ועדת טל , עמ' . 65-64 ממספרים אלה יש לנכות את הזכאים לפטור משירות צבאי על רקע פרופיל נמוך ואת המספר של אלה העתידים להתגייס לאחר זמן - כמו תלמידי מכינות , ישיבות הסדר וישיבות ציוניות דתיות . לכן , מספר בחורי הישיבות שהיו בפועל במסגרת ההסדר בשנת 1999 היה כ 14 , 000- איש . *** נתון זה מצביע על שיעור המצטרפים להסדר " תורתו אומנותו" מקרב כלל המתגייסים באותה שנה , ולא על שיעורם מכלל החברה החרדית , שבה אחוז הדוחים את שירותם גבוה בהרבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר