עמוד:199

? לדיון 1 השוו את תמונת המצב בתחום התחבורה בשבת , מקומות בידור ומרכזי קניות , כפי שהיא מתוארת בפרק , להתחייבות לשמירת שבת כפי שהיא מופיעה במכתב לאגו"י בעמ' . 179 האם לדעתכם הופר הסטאטוס קוו בנושאים אלה ? נמקו . 2 במה שונה הצעת האמנה שניסחו רות גביזון ויעקב מדן בנושא השבת ( עמ' ( 198 מ"חוק שעות עבודה ומנוחה 1951 - ( עמ' ?( 184 במה היא שונה מהצעת החוק של ח"כ נחום לנגנטל ( עמ' ?( 197 האם , לדעתכם יכולה הצעת האמנה להתקבל על ידי חוגים דתיים ? חוגים חילוניים ? נמקו את תשובתכם . 3 במכרז לפתיחת חנויות בנמל התעופה נתב"ג 2000 נדרשו בעליהן להפעילן גם בשבתות . אחד הפתרונות שהציעה רשות שדות התעופה לבעלי עסקים דתיים היה להפעיל בשבת את החנויות שבבעלותם באמצעות עובדים לא יהודים . האם אתם סבורים כי זהו פיתרון ראוי ? נמקו את תשובתכם . 4 נסו לגבש מסמך כיתתי שיעצב את דמותה של השבת במדינת ישראל . לשם כך , קחו בחשבון את מרב העמדות והשיקולים הפוליטיים , החברתיים והדתיים . התייחסו לשירותים השונים שיש צורך בהפעלתם ולפתרונות הפעלה אפשריים , והבחינו בין התחום הפרטי לתחום הציבורי . 5 האם אתם תומכים בהגדרת צביונו של יום המנוחה השבועי בחקיקה ראשית ? נמקו את תשובתכם . 6 ח"כ זרח ורהפטיג ( החזית הדתית המאוחדת ) הציע להוסיף לעובד עוד חצי יום מנוחה לצורך שעשועים וספורט ועל-ידי כך לשמור על צביון השבת כיום קדוש . האם לדעתכם ההצעה יכולה להתקבל על דעת החילונים ? על דעת הדתיים ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר