עמוד:181

או לזכות בתעודת הכשר , אלא להיפך . הסטאטוס קוו נתפס על ידי החילונים כמצב זמני , שכן הם האמינו כי במרוצת השנים תלך החברה הישראלית ותהפוך לחילונית יותר . הדתיים , שחששו מכך , החליטו להסתפק בשמירת המצב הקיים . * הסדר הסטאטוס קוו לא מנע קונפליקטים בנושאי דת ומדינה , שכן התחייבות לשמירה על מצב קיים היא מעצם טבעה הגדרה בעייתית . תנאים חברתיים ויחסי כוחות פוליטיים משתנים מעת לעת , וערכים ואורחות חיים הם דינאמיים במהותם . בנוסף לכך , פרשנות הסטאטוס קוו עצמו הייתה מקור לחילוקי דעות עד שהוא הלך ונשחק . השחיקה תוארה בידי השופט לשעבר חיים כהן : " כל הפרה - או חשש הפרה - בסטטוס קוו מעוררת את המפלגות הדתיות לתגובות של זעם וחימה , שתוצאתן ... היא לא פעם מתן מעין פיצוי [ בדרך של הענקת ויתורים נוספים ... [ ' הכרסומים ... ' עושים את הסטטוס קוו , כלשון השופט מישאל חשין , למושג עמום ומעורפל וגמיש ; האוחזים בו מזה ומזה ימשכו אותו כל אחד מהם לעברו הוא - והרי הוא כחומר ביד היוצר , מי המרחיב ומי המקצר ... התוצאה היא שאין לסטטוס קוו מידה ואין לו פנים ** " . התחושה של החילוניים היא , כי השחיקה של הסטאטוס קוו הייתה לרעתם , וכי במהלך השנים התגברה הכפייה של עקרונות ההלכה היהודית על החיים הציבוריים ועל חיי הפרט . לעומת זאת , הדתיים מצביעים על הפיחות שחל בשמירת השבת בפרהסיה ועל צמצום הסמכויות של בתי הדין הרבניים . אחד מגורמי השחיקה היו הניסיונות שעשה כל אחד מהצדדים להבטיח באמצעות חקיקה נושאים שהוסכם מלכתחילה שיהיו חלק ממסגרת הסטאטוס קוו . דרך נוספת הייתה פנייה לבית המשפט העליון כדי שיכריע בסוגיות שהכנסת לא חוקקה לגביהן חוק מפורש . אולם , שינויים רבים התרחשו בלי שהתקבלו בדרך של חוק או פסיקה , כי אם בדרך של כרסום זוחל ולעתים אף תוך עבירה מפורשת על החוק , כמו פתיחת מרכזי מסחר בשבת . שינויים אלה מהווים , לדעת אשר כהן , ביטוי לחולשתה של " הפוליטיקה של ההסדרה , " שכן היא תלויה אך ורק ברצון טוב ובנכונות לפשרות מצד שני הצדדים . לדעתו , הפוליטיקה של ההסדרה משמרת מעצם טבעה חוסר שביעות רצון בקרב החוגים הקיצוניים יותר בכל קבוצה , והתוצאה היא שהשסע הקיים נותר בעינו , ומפעם לפעם , על-פי התנאים והנסיבות , הוא פורץ מחדש . זו גם הסיבה שהסוגיות הנתונות במחלוקת המתוארות בשער זה , הן גורם קבוע בשיח הציבורי במדינת ישראל מאז הקמתה ועד ימינו . *** * עמנואל גוטמן , השסע הדתי , ישראל לקראת שנת , 2000 מאגנס , ירושלים , תשנ"ו , עמ' ** . 70-69 חיים כהן , " יהודיותה של מדינת ישראל , " אלפיים , 16 הוצאת ספרים עם עובד ת"א , , 1998 עמ' , 35-19 שם , עמ' *** . 16-15 אשר כהן וברוך זיסר , " בין הסכמיות שבירה לשבירת ההסכמיות : תמורות ביחסי דת ומדינה - בין קונסוציונליזם להכרעה , " רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית , מנחם מאוטנר , אבי שגיא , רונן שמיר , , 1998 הוצאת רמות , אוניברסיטת ת"א , עמ' . 701-675

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר