עמוד:169

בתי הדין הרבניים - מעמדם וסמכויותיהם בתי הדין הרבניים פועלים בכמה ערים בארץ , ובית הדין לערעורים , הנחשב לבית הדין הרבני העליון , נמצא בירושלים . בראש בית הדין הרבני העליון עומדים שני הרבנים הראשיים וחברים בו שמונה דיינים נוספים . הדיינים , כמו השופטים , מתמנים על-ידי נשיא המדינה בעקבות המלצה של ועדת מינויים , ושכרם נקבע על-ידי ועדת הכספים של הכנסת . סמכויותיהם מקבילות לסמכויותיהם של שופטים בבתי המשפט האזרחיים . חוק הדיינים תשט"ו 1955 - מבטיח לדיינים , כמו לשופטים , עצמאות שיפוטית . אולם , בעוד שלגבי השופט נאמר ש " בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה , זולת מרותו של הדין , " הרי שלגבי הדיין נאמר : " אין על דיין מרות בענייני שפיטה , זולת מרותו של הדין לפיו הוא דן " . ( סעיף . ( 12 הבדלי נוסח אחרים קיימים גם בהצהרת השופט לעומת הצהרתו של הדיין : בהצהרת השופט נאמר , כי הוא " מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה , " ואילו הדיין מצהיר , כי הוא " מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל . " כבר בעת חקיקת חוק הדיינים גרמו הבדלי הנוסחים לחילוקי דעות באשר למידת המחויבות של הדיינים לחוקי המדינה . הם חזרו ונידונו בכנסת ה15- כשחברי סיעת שינוי הגישו הצעה * לתיקון החוק , שלפיה יצהירו הדיינים על נאמנות לא רק למדינת ישראל , אלא גם " לחוקיה . " ההצעה לא התקבלה , והיא נתפסה על-ידי המפלגות החרדיות כחלק ממהלך כולל נגד בתי הדין הרבניים . מדברי הכנסת מתוך הדיון על חוק הדיינים . 1 שלמה לורנץ ( אגו"י ) דברי הכנסת השנייה , מושב רביעי , ישיבה תקצ"ג , 16 . 5 . 1955 ... כמדומני שאין שום חילוקי-דעות בכך ... שדיין לא יפסוק הלכה אלא לפי דין תורה ... אפילו אלה שהכניסו את הדרישה להוסיף את המילה " ולחוקיה .... " ברור להם , שאם תהיה איזו סתירה בין דיני התורה לבין חוקי המדינה , לא יוכל הדיין לוותר על החוקה הנצחית , על חוקי התורה מן השמים , והוא לא יהיה מוכן ולא יפסוק בשום אופן לפי איזה חוק אחר ... אם מישהו רוצה להכניס את המילה " ולחוקיה , " מפני שהוא חושב שלא תהיה סתירה בין חוקי התורה לבין חוקי המדינה - הלוואי ויהיה כך , אבל אם לא תהיה סתירה , הרי מלה זו היא מיותרת . ( עמ' ( 1621 . 2 יוסף לפיד ( שינוי , ( דברי הכנסת ה , 15- מושב שני , ישיבה ל"ו , 20 . 10 . 1999 ... בחוק השיפוט הישראלי , שופט חייב להצהיר אמונים למדינה ולחוקיה , ודיין מחויב להצהיר אמונים רק למדינה , ולא כתוב - לחוקיה . דיין הוא שופט לכל דבר . הוא גם עובד מדינה , ואינני חושב שיש מדינה אחת בעולם כולו שבה שופט איננו מחויב אמונים לחוקי המדינה . ( עמ' ( 513 1 בוועדה למינוי דיינים חברים שר הדתות , המכהן כיו"ר שלה , ושר נוסף מטעם הממשלה , שני הרבנים הראשיים , שני חברי כנסת הנבחרים על-ידי הכנסת , שני דיינים הנבחרים על-ידי עמיתיהם הדיינים ושני נציגים של לשכת עורכי הדין . * הצעת חוק הדיינים ( תיקון מס' , 19 ( הצהרת אמונים ) התש"ס , 2000 הצעות חוק התש"ס , עמ' . 344

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר