עמוד:159

מבחינת הדת יש [ בחקיקה דתית ... [ משום חילול-השם ובזיון התורה ; מבחינת המדינה כולה - משום שחיתות נפשית , רוחנית , ומוסריתציבורית . ( עמ' ( 199 1 . 6 צבי ויינמן " חקיקה דתית - בעד ונגד , " תחומין ז , ' הוצאת " צמת , " גוש עציון , תשמ"ו , עמ' 524-521 כשכבר מצליחים בהבאת חוק דתי לידי חקיקה , הרי שהדבר כרוך בתשלום ובתמורה במטבע קשה ביותר . אנו נאלצים לוותר בעצם החוק , שהופך להיות מקוטע ולא שלם . אנו נאלצים להסכים בשתיקה לחוקים ומעשים אחרים הנוגדים את חוקי התורה . הדבר פסול גם מבחינה טקטית : אנו נותנים לציבור החילוני הרגשה שהם כביכול עושים עמנו טובה בהסכימם לחקיקה דתית . ( עמ' ( 522 במקרים רבים לאחר שהושקעו מאמצים עליונים להבאת חוק דתי לאישור הכנסת מושמים כל המאמצים לאל במציאת דרכים לעקיפתו . למשל , לאחר כל הרעש סביב חוק ההפלות , מתבצעות כיום כל אותן הפלות אסורות תחת מסווה הסעיף הנפשי … כשמכנים פעולה זו בשם חקיקה דתית יש בכך כפירה . לא רק שבכך מניחים שיש חקיקה לא דתית , ונוטלים שם שמים מחוקי שכירות דירות , מסים וכדומה , שבאמת הם חוקים דתיים ככל השאר , אלא שבכך משמיטים את היסוד ההלכתי מהחוק והופכים אותו לחוק אזרחי חילוני ... מדינת ישראל אינה הופכת למדינה יהודית כשהיא מצטעצעת בחוקים שמוחדרים אליהם בכח אלמנטים או ביטויים תורניים ... האם חוק הנישואין והגירושין מאפיין בדוקא מדינה יהודית !? הרי גם בתקופה העותומנית ניתנה אוטונומיה לבתי הדין הרבניים !! חוק השבות מעניק זכות של יהודי למי שעל פי ההלכה אינו יהודי . חוק השבת כלל אינו חוק שבת אלא חוק שעות העבודה והמנוחה . הוא אוסר העסקת אדם בשבת אך אינו אוסר על עבודתו … בתחיקה דתית יש הפסד לתורה , ליהדות הדתית וגם לכלל המדינה . ( עמ' ( 524-523 ? לדיון 1 האם אתם מסכימים עם ח"כ אבנר שאקי ( עמ' , ( 156 כי חוק בענייני מס דומה לחוק שתוכנו דתי ? האם מבחינה זו יש הבדל בין חוק שיפוט בתי דין רבניים לחוק החמץ ? נמקו את תשובתכם . 2 הסבירו כיצד ניתן ליישב חקיקה דתית עם כל אחת מהתפיסות הדמוקרטיות המתוארות בפרק , 2 עמ' . 50-25 3 האם , לדעתכם , יש לשלב חוקים דתיים בחקיקת הכנסת ? נמקו את עמדתכם בעזרת המקורות המופיעים בפרק . 1 צבי וינמן משמש כטוען רבני . בספרו " מקטוביץ עד ה' באייר" מתאר הרב וינמן את עמדתה של היהדות החרדית ביחס לתנועה הציונית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר