עמוד:116

התזוזה ימינה בעמדות המפד"ל לוותה במשברים פנימיים , שבמהלכם איבדה המפלגה מחצית מכוחה ( ראו עמ' . ( 111-110 הראשונים שפרשו היו חוגים במפלגה 1 שהתנגדו לתמיכת המפד"ל בהסכמי קמפ-דייויד , והם הקימו לאחר הפרישה את ? מפלגת התחייה . מגמת הפיצול נמשכה לאורך שנות ה , 80- כשחברים במפד"ל העדיפו 4 ? על פניה מפלגות כמו " מצ"ד" או " מורשה , " משום שייצגו קו מדיני נצי יותר . חוגים אלה היו מזוהים מבחינה מדינית עם " גוש אמונים" ומבחינה דתית עם הזרם החרד"לי יותר ( ראו עמ' . ( 74 מן המפד"ל פרשו גם חוגים שנטו לעמדות מדיניות יוניות . חוגים אלה ראו את עצמם ממשיכי הקו המסורתי המתון של המפד"ל , הן בסוגיות הביטחוניות והן בשאלת יחסי דתיים וחילוניים . הם התארגנו לקראת הבחירות לכנסת ה12- בשנת 1988 למפלגה " ממד" - " מחנה מרכז דתי , " אך היא לא עברה את אחוז החסימה , ולכן עברה לפעול כתנועה רעיונית התומכת בתהליך השלום ומייצגת גישה אורתודוקסית מודרנית . לקראת הבחירות לכנסת ה15- בשנת , 1999 הוקמה המפלגה מחדש 5 בראשות הרב מיכאל מלכיאור . היא נקראה מעתה בשם " מימד" - " מדינה יהודית ? מדינה דמוקרטית , " והצטרפה לסיעת " ישראל אחת . " מימד מייצגת את עמדותיהם של חוגים דתיים לאומיים מהעולם האקדמי , כמו פרופ' אביעזר רביצקי , ושל רבנים בעלי עמדות מדיניות מתונות , כמו הרב עמיטל . מלבד פרישה על רקע אידיאולוגי-מדיני , התרחשה במפד"ל גם פרישה על רקע עדתי . בני עדות המזרח , שחשו שהמפד"ל לא מייצגת אותם , העדיפו לתת את קולם בבחירות 1981 למפלגה חדשה ושמה " תמ"י" - " תנועת מסורת ישראל , " ובראשה עמד אהרון אבו-חצירא , שהיה עד אז שר מטעם המפד"ל . בבחירות אלה זכתה תמ"י בשלושה מנדטים , שרובם המכריע באו על חשבון המפד"ל , אבל גם על חשבון מפלגות אחרות . הירידה הבאה בכוחה של המפד"ל התרחשה בבחירות בשנת , 1984 כאשר עם הקמתה של ש"ס ( ראו עמ' ( 128-123 עברו אליה קולות רבים של מצביעי מפד"ל בני עדות המזרח . ? כך הלכה המפד"ל ואיבדה בהדרגה את מעמדה כ"מפלגת מחנה . " מגוון דעות הגורמים לירידה האלקטורלית של המפד"ל . 1 מנחם פרידמן , " המפד"ל בתמורה - הרקע לירידתה האלקטורלית , " מדינה , ממשל ויחסים בינלאומיים , גיליון מס' , 20-19 הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית בירושלים , , 1982 עמ' 122-105 הסיבות לירידת התמיכה במפד"ל בבחירות לכנסת העשירית קשורות ... לשינויים משמעותיים שחלו במעמדו של ה"מחנה" הדתי-לאומי . המחויבות המסורתית של כל המשתייך ל"מחנה" הדתי לתמוך במפלגה דתית התערערה . הרגשת התלות של הבוחר הדתי במפלגה בגלל ה"איום" מצד השלטון החילוני על שירותים וצרכים דתיים בסיסיים נחלשה ככל הנראה מאוד . המהפכה החברתית-כלכלית והדתית שעברה על בני דור ההמשך במפד"ל הביאה לדה-לגיטימציה של דרך ההורים וחיזקה את ביטחונם של הבנים ביכולתם להתמודד עם הביטויים השונים של החילוניות ולצאת מהתמודדות זו כ"מנצחים , " בלי להיזקק למפלגה ולמנגנונה . 1 הסכמי קמפ דייויד היו הסכמי שלום בין ישראל למצרים , שנחתמו בשנת 1979 בקמפ דייויד שבארצות-הברית , ובהם הוסכם על העקרונות לשלום במזרח התיכון . כתוצאה מההסכמים נסוגה ישראל מחצי האי סיני תוך פינוי היישובים היהודיים שהוקמו בו . ? מפלגת התחייה הייתה מפלגה שפעלה בשנים 1992-1979 כמפלגה משותפת לדתיים וחילוניים , שהתנגדו לנסיגה מסיני ותמכו בהחלת החוק הישראלי על כל שטחי ארץ ישראל . הסיסמה "הולכים יחד" ביטאה שיתוף פעולה בין דתיים לבין חילונים ומתן עדיפות לנושאי חוץ וביטחון על-פני התמקדות בנושאי דת ומדינה . ? מצ"ד - סיעת המחנה הציוני-דתי , הוקמה בשנת 1983 על-ידי חברים במפד"ל , שהיו מזוהים עם גוש אמונים . חברי הסיעה פרשו מהמפד"ל בעקבות עמדות שהביעו ראשי המפלגה בתקופת מלחמת לבנון , שהיו לדעת חברי הסיעה מתונות מדי . 4 מורשה הייתה איחוד של מצ"ד עם פאג"י ( ראו עמ' , ( 121 לקראת הבחירות בשנת . 1984 היא זכתה בשני חברי כנסת , אך האיחוד לא החזיק מעמד , ובשנת 1986 חזרה מצ"ד למפד"ל , ופאג"י השתלבה ברשימת אגו"י לקראת הבחירות לכנסת ה . ( 1988 ) 12- 5 מיכאל מלכיאור , יו"ר מימד . כיהן בעבר כרבה הראשי של נורבגיה . בממשלת ברק כיהן כשר בלי תיק וכאחראי במשרד ראש הממשלה על ענייני התפוצות ובממשלת האחדות הלאומית בראשות אריאל שרון ( 2003-2001 ) כסגן שר החוץ מטעם " ישראל אחת . " ? ישראל אחת הייתה מפלגה שקמה ב1999- בראשות אהוד ברק לקראת הבחירות לכנסת ה15- ובה היו חברות מפלגת העבודה , גשר ומימד . ??? ראו בעמ' הבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר