עמוד:109

מתוך המצע של מפלגת "שינוי" לקראת הבחירות לכנסת ה , 16- ינואר * 2003 שינוי נלחמת נגד הכפייה הדתית , למען מדינה חילונית , שבה יש מקום לכל מיגוון הדעות והאמונות ... הניסיון להפוך את ישראל למדינת הלכה מס ? ן את עתידנו . אנו חותרים להפרדת הדת מהמדינה , תוך שמירת אופיה הציוני של המדינה [ ... ] ... שינוי רואה בחוק טל , המעניק לגיטימציה להשתמטות מהשירות הצבאי , טרגדיה לאומית … הוא מהווה פגיעה חמורה בעיקרון השיוויון והוא מסכן את ביטחוננו . כל צעיר יהודי , בריא בגופו ובנפשו , חייב לשרת בצה"ל זמן שווה ובתנאים זהים ... ... חינוך צריך לפתח ערכים הומניים , דמוקרטיים , ליברלים ופלורליסטים [ ... ] ... שינוי תובעת את המשך חקיקת חוקי היסוד כדי לגבש חוקה לישראל … לאחר מכן יש לחוקק את חוק יסוד חופש הדת , כדי לעגן את השיוויון בין זרמי היהדות השונים … [ ... ] שינוי דורשת חלוקה חדשה של משאבי המדינה ... פחות לצרכי דת ... יותר לצרכים סוציאליים ; פחות לצורכי דת , יותר לבריאות ; פחות לצורכי דת , יותר לחינוך ולמדע … [ ... ] ... יבוטל כל חוק הפוגע בשוויון האישה מטעמים הילכתיים [ ... ] ... שינוי מאמינה שכל אזרח רשאי להחליט במה יאמין , מה יאכל , מה יקנה , מתי יקנה , מתי ייסע , מתי יבלה , איפה יבלה , למי יינשא , כיצד יינשא ואיך ייקבר . בעוד שסוגיית היחסים בין הדת למדינה תופסת מקום מרכזי במצען של מרצ ושינוי , הרי שעמדתן של שתי מפלגות השלטון - הליכוד והעבודה , בסוגיה זאת איננה חדמשמעית . במצע הליכוד לקראת הבחירות לכנסת ה16- בשנת , 2003 הייתה התייחסות אחת בלבד לנושאים אלה , והיא כללה התחייבות מפורשת לשמור על הסטאטוס-קוו בנושא דת ומדינה ולפעול ל " העמקת הזיקה של העם היהודי בישראל למדינת ישראל ולמורשת ישראל . " גם מפלגת העבודה הצהירה לקראת הבחירות לכנסת ה16- על כוונתה לפעול " לעיצוב אופייה היהודי של המדינה מתוך הכרה ברבדים השונים של החברה בישראל ומתוך הידברות וסובלנות , " אך היא גם התחייבה " לפעול למען שירות חובה לכל . " ניסוחים כוללניים מעין אלה אפיינו לעתים קרובות את מצען של מפלגות השלטון גם במערכות בחירות קודמות , והם שאפשרו למפלגות האלה להקים לאורך השנים קואליציות הן עם מפלגות חילוניות ליברליות והן עם מפלגות דתיות . ניסוחים אלה מאפשרים גם לאנשים דתיים לאומיים או מסורתיים , המזדהים עם עמדות הליכוד או העבודה בתחום המדיני-ביטחוני או בתחום הכלכלי-חברתי , להצביע להן ולא למפלגות הדתיות . ואכן , תוצאות הבחירות לאורך השנים משקפות את העובדה , כי לא כל הדתיים הלאומיים מצביעים למפלגות דתיות . מצד שני , גם מי שאינם מגדירים את עצמם כדתיים מצביעים למפלגות דתיות כמו ש"ס . במקביל הייתה , ועדיין קיימת , השתלבות של פוליטיקאים דתיים במפלגות חילוניות בין כיחידים ובין כסיעה , למשל " מימד" בתוך מפלגת העבודה . כמו כן קיימות מפלגות משותפות לדתיים וחילוניים , למשל "התחיה" או "האיחוד הלאומי . " * נוסח מלא של המצע מופיע באתר האינטרנט של שינוי : - www . shinui . org . il עיקרי שינוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר