עמוד:99

הנשים משתתפות בתפילה באופן פעיל כמו הגברים : הן מצטרפות למניין הנדרש לקיום תפילה בציבור , קוראות בתורה ובהפטרה וא ? מרות דברי תורה בפני הציבור כולו . הנשים משמשות גם בתפקידי רבנות . שינוי אחר הנוגע למעמדה של האישה הוא השימוש שעושים רבני התנועה במושג " תנאי הנישואין . " על-פי תנאי זה , במקרה שהבעל יסרב לתת לאשתו גט בתוך זמן מסוים , ייחשבו הנישואין למבוטלים על-ידי בית הדין של התנועה המסורתית , והאישה תוכל להינשא מחדש . תנאי כזה מוכר בהלכה באופן עקרוני , אבל בבתי דין אורתודוקסיים לא נעשה בו שימוש בפועל . בניגוד לעמדה האורתודוקסית , התנועה ליהדות מסורתית מכירה באפשרות של נישואים בין כוהן לגרושה , בנימוק שמעמדו של הכוהן במציאות של חיים ללא בית מקדש שונה ממה שהיה בעבר . לעומת זאת , ההגדרה " מיהו יהודי" זהה לעמדה האורתודוקסית , ורק מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר - נחשב יהודי , אך לא מי שרק אביו יהודי . התנועה ליהדות מסורתית גם מתנגדת לנישואי תערובת . מגוון דעות המחלוקת על התפתחות ההלכה 1 . 1 הרב בני לאו , " ההלכה הלכה לאיבוד , " דעות , גיליון , 6 דצמבר , 1999 הוצאת נאמני תורה ועבודה , "תורה וציונות , " ירושלים עמ' 26-22 ... אחת מהטענות של היהדות המסורתית היא , שהם ממשיכי דרכה של היהדות הנורמטיבית בתהליך היצירה ההלכתית שהיה מקובל עד לתקופת האמנציפציה , בה היהדות הרבנית קפאה על שמריה … לעניות דעתי טענת התנועה המסורתית משוללת יסוד … ... השאלה שהעסיקה אותם [ את פוסקי ההלכה בכל הדורות ] לא היתה אם מותר לחלוק אלא אם הם ראויים להיות החולקים . כדי לעמוד כחולק על קודמים היה על הפוסק לקבל גיבוי משמעותי מציבור הנאמן להלכה שרואה בפוסק אוטוריטה בת סמכא … ... התנאי השני הוא היות הפוסק " חכם גדול ... ויודע להכריע כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות . " עולה כאן תביעה נוקשה ורצינית המבקשת מכל מורה הוראה לבדוק את עצמו עד כמה הוא ראוי להיכנס לשדה הקרב של מלחמתה של תורה " . ( עמ' ( 23-22 " אני קורא את תשובות ועד ההלכה ואיני חש שום " יראת הוראה . " כל אחד מהכותבים מרגיש נינוח לחלוק על ראשונים ואחרונים , כשווה בין שווים . הרי"ף , הרמב"ם , רש"י ורשב"א ... כולם שווי מעלה לחברי " ועד ההלכה .... " ... רבנים הנדרשים להורות הוראות בקהילותיהם לא הופכים להיות " פוסקים ... " כדי להיות מחבר שו"ת ... על הרב הפוסק להיות בעל עמדה משמעותית של אחריות וסמכות , ללא שום קשר לחברותו בתנועה חברתית זו או אחרת ... עמדת התנועה המסורתית המאפשרת לכל חבר ועד לכתוב תשובה , גם אם בתשובתו חולק הוא על כל קודמיו בלתי קבילה במערכת ההלכה ללא שום קשר לתמורות הזמן והתגובות למודרנה . זהו כלל לא המשך 1 בני לאו משמש כראש בית המדרש לנשים בבית מורשה בירושלים ורב קהילת רמב"ן בשכונת קטמון בירושלים . עבודת הדוקטורט שלו עוסקת במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף . ? ועד ההלכה הוא הגוף הרבני של התנועה הקונסרבטיבית . הוועד קם לראשונה בארצות-הברית בשנת , 1927 ובישראל - בשנת . 1985 דעתם של חברי הוועד נחשבת כהמלצה בלבד , ושאלת סמכותו כגוף המחייב את חברי התנועה איננה ברורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר