עמוד:93

זהותו של היהודי הרפורמי מרכזה של התנועה הרפורמית הוא בארצות-הברית , שם נמנו בשנת 2001 כ 1 . 8- מיליון יהודים חברים . על-פי קריטריון החברות בקהילה הזרם הרפורמי הוא הזרם היהודי הגדול בארצות-הברית . גם בכמה מארצות אירופה קמו קהילות רפורמיות קטנות . בישראל קמו קהילות רפורמיות ראשונות כבר בשנות ה30- של המאה ה , 20- אך רק בשנת 1965 נערכה בארץ הוועידה הראשונה של " התנועה ליהדות מתקדמת" - שמה של התנועה הרפורמית בארץ . מאז גדלה התנועה , ובסוף שנת 2000 נמנו בה כ 10 , 000- חברים ב27- קהילות רפורמיות , ובהן גם שני קיבוצים - יהל ולוטן , ויישוב קהילתי - הר חלוץ , שהוקמו על-ידי חברי התנועה . שמה של התנועה בישראל נועד לבטא את ייחודה האידיאולוגי ואת ההבדלים בינה לבין התנועה הרפורמית בארצות-הברית . אחד ההבדלים מתבטא ביחס לגבולות הזהות היהודית . בעוד שהתנועה בישראל מגדירה את יהדותו של האדם לפי אמו , בדומה להגדרה האורתודוקסית , הרי שהתנועה בארצות-הברית מכירה , מאז שנת , 1983 גם באדם שנולד לאב יהודי - כיהודי . הבדל אחר קיים בדרישות הגיור . הרבנים הרפורמים בארצות-הברית דורשים מהמבקשים להתגייר על-ידם ללמוד את יסודות הדת היהודית , אך הם לא דורשים מהם לערוך ברית מילה , לטבול במקווה ולקבל על עצמם עול מצוות , שהם מבחינת האורתודוקסים תנאי הכרחי לגיור . לעומת זאת , רבני התנועה ליהדות מתקדמת בישראל כן דורשים מהאדם הבא להתגייר באמצעותם לערוך ברית מילה ולטבול במקווה , אך הם אינם דורשים ממנו לקבל על עצמו עול מצוות . ( על המחלוקת בשאלת "מיהו יהודי , " ראו פרק , 15 עמ' . ( 240-220 עמדת התנועה בארץ שונה מזו שבארצות-הברית גם ביחס לנישואי תערובת . בין הרבנים הרפורמים בארצות-הברית יש המוכנים להשיא בני זוג יהודים עם בני דתות אחרות , מתוך תקווה שבן הזוג או הילדים יצטרפו לעם היהודי , ויש ביניהם גם רבנים המכירים בנישואים חד-מיניים . לעומתם , מועצת הרבנים של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל משיאה רק זוגות ששניהם יהודים , אך הגדרת היהדות היא בהתאם להשקפת התנועה . בפרק זה נבחן : מהם העקרונות והערכים שעל-פיהן פועלת כל אחת מהתנועות ? מהו יחסה של התנועה הרפורמית ומה יחסה של התנועה הקונסרבטיבית להלכה ? מה מעמדן של התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית במדינת ישראל ? 1 הנתונים נמסרו מטעמם של דוברי התנועה בארץ . השאלה באיזה שיעור מתוך יהדות ארצות-הברית מדובר , תלויה בשאלה אחרת : מהו קנה המידה להגדרת הזהות היהודית ? על-פי סקר , שנערך בשנת 2001 ובו נמנו כיהודים כל מי שהצהירו על קשר כלשהו לעם היהודי ולמדינת ישראל , היה מספר היהודים בארצות-הברית כ 5 . 5- מיליון . אולם , יש המעריכים כי מספר היהודים בארצות-הברית גדול יותר - בין 9 ל10- מיליון . לעומת זאת , מספר היהודים על-פי ההגדרה ההלכתית האורתודוקסית נמוך בהרבה . ( בארי קוסמין , "כמה יהודים אמריקאים יש ? תלוי מה שואלים , " הארץ , 14 . 11 . 01 עמ' ב ( . 4 תפילה במניין רפורמי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר