עמוד:90

מן העיתונות מה הוא פוסק ? / אריה דיין מפסקי ההלכה של הרב יוסף אלישיב : " וידיאו . בפסק הלכה מפברואר 1993 אסר אלישיב כל שימוש בווידיאו , כולל לצורך צילום חתונות וכנסים . מי שמצלם בווידיאו צופה אחר כך במה שצילם , הסביר , וכדי לצפות הוא נזקק למכשיר טלוויזיה ... טלפונים סלולריים ... עם כניסתם לשוק של המכשירים הסלולריים מהדור השלישי , אסר אלישיב על כל תלמידי הישיבות להחזיק בטלפונים ניידים מכל סוג שהוא . כן אסר על כל הציבור החרדי להשתמש בטלפונים מהדור השלישי . מחשבים ואינטרנט . בסוף שנות התשעים הקים הרב אלישיב בית דין מיוחד , כדי שיעסוק בשאלות הקשורות בשימוש במחשבים ובאינטרנט . בית הדין הזה התיר להשתמש במחשבים לצורכי עבודה בלבד ואסר לחלוטין את השימוש באינטרנט . תלמודי תורה הכפופים למרותו של אלישיב דורשים מאז מהורי התלמידים , כתנאי לקבלת ילדיהם , לחתום על התחייבות שלא להתחבר לאינטרנט . הארץ , 16 . 5 . 05 עמ' ב 3 מן העיתונות שומרים מרחק מהחילוניים , גם באינטרנט / תמר רותם במחקר , שכותרתו " טכנולוגיה מתורבתת : אינטרנט ופונדמנטליזם דתי ... " כותבים החוקרים ... " עד כמה שינה האינטרנט את גבולות התקשורת המסורתיים , " ואולי אף יותר מכך - עד כמה הוא ... מאפשר ביקורת פנימית בלי לסכן יתר על המידה את מי שמביע אותה ... החוקרים מאששים את הרושם שמאבק הרבנים באינטרנט נכשל ... ... השימוש בידי החרדים הוא מאסיווי . לא מדובר באינטרנט בבתים . אחוז המשתמשים שם הוא עדיין נמוך בהשוואה לאוכלוסייה הכללית . לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ , 2002- בבני ברק לבדה יש מחשבים ב 37 % - מהבתים אך רק 6 . 4 % מהבתים מחוברים לאינטרנט - לעומת 57 % ו 33 . 2 % - מהבתים בתל-אביב , בהתאמה . * הארץ , 12 . 10 . 05 עמ' ב 3 המחשב והאינטרנט , ההשתלבות בעבודה וההכשרה המקצועית מצטרפים לשורה של גורמים המשנים בהדרגה את דמותה של החברה החרדית , אולם הגורם המרכזי לתמורות הוא הגידול הדמוגראפי . בשנת 1999 כללה החברה החרדית כ 500 , 000 -400 , 000- נפש לערך , שהם כ 10 % -8 % - מאזרחי ישראל . אם יימשך הריבוי הטבעי בקצב הנוכחי , יעמוד שיעור האוכלוסייה החרדית בשנת 2025 על 12 . 4 % מכלל האוכלוסייה בישראל , והילדים במגזר זה יהוו 22 . 4 % מאוכלוסיית הילדים בישראל . © כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע"מ © כל הזכויות שמורות לעיתון הארץ בע"מ 1 מספר הילדים הממוצע במשפחה חרדית בשנת 1999 היה 7 . 6 לעומת 2 . 3 שהוא הממוצע הארצי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר