עמוד:84

חינוך - מוסדות החינוך החרדיים מהווים רשת חינוכית עצמאית , והדגש בהם הוא על לימוד תורה . יש מוסדות שלומדים בהם אך ורק לימודי קודש , למעט מושגים בסיסיים בחשבון , באנגלית ובטבע , ויש מוסדות שלומדים בהם יותר לימודי חול . במעט מוסדות גם ניגשים לבחינות בגרות . בחינוך הבנות , שאינן חייבות בלימוד תורה , ניתן מקום גדול יותר ללימודי חול , ובמקצת המוסדות הבנות ניגשות לבחינות בגרות או לבחינות מקבילות להן . מאז שנות ה90- של המאה ה20- קמו מוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרה מקצועית עבור הציבור החרדי , אך אין בהם כדי לשנות את מגמת ההיבדלות בחינוך היסודי והעל-יסודי . תעסוקה - בתחום זה יש באופן יחסי זיקה גדולה יותר בין החרדים לבין החברה החילונית , אבל עדיין קיימת אצל החרדים נטייה להעדיף משרות שהן בתוך המערכת החברתית הכלכלית החרדית . רבים בציבור החרדי עוסקים במקצועות קודש , כמו רבנים , שוחטים , מוהלים ומשגיחי כשרות , במקצועות הוראה או במסחר , אך יש גם שכבה של בעלי מקצועות חופשיים , אנשי עסקים ובעלי מקצועות טכנולוגיים . מאז שנות ה90- של המאה ה20- הולכת וגוברת מגמת ההשתלבות של גברים , ועוד יותר מכך של נשים מהמגזר החרדי , בשוק העבודה הכללי ; זאת , לאחר שלמדו מחשבים , עבודה סוציאלית או משפטים במסגרות חרדיות מיוחדות ( על מגמת ההכשרה המקצועית , ראו עמ' . ( 88 משפט - הציבור החרדי מעדיף בדרך-כלל להתדיין במערכת של בתי דין צדק ( בד"צ , ( שבהם נדונים סכסוכים על-פי ההלכה ולא על-פי חוקי המדינה . בריאות - הציבור החרדי נזקק לשירותי הבריאות הממלכתיים , אך יש גם מספר מצומצם של מוסדות רפואיים חרדיים - למשל , בתי-החולים " לניאדו" בנתניה ו"מעיני הישועה" בבני ברק . מוסדות אלה משרתים אומנם את כלל האוכלוסייה , אבל העובדה שקיימת בהם הקפדה על כללי ההלכה בשמירת שבת והקפדה מיוחדת על דרישות הכשרות , מעניקה להם עדיפות בציבור החרדי . בנוסף לכך , הקימו קופות-החולים מרפאות נפרדות לגברים ונשים בשכונות החרדיות . תחבורה - בתי האב בציבור החרדי שיש בבעלותם רכב פרטי הם מעטים יחסית , ולכן מרבה ציבור זה להשתמש בתחבורה ציבורית ובעקבות זאת ליהנות מתעריפי נסיעה מוזלים . בכמה קווים קיימת הפרדה בין גברים לנשים , על-ידי הגדרת אזורי ישיבה נפרדים . תקשורת - עיתונות חרדית , העוסקת בנושאים הייחודיים לחברה החרדית , קיימת כבר עשרות שנים . מאז שנות ה90- של המאה ה20- חל גידול ניכר במספר העיתונים החרדיים היומיים ונוספו גם שבועונים וירחונים למשפחה , המשקפים את התמורות העוברות על החברה החרדית . כמו כן , יש תחנות רדיו חרדיות המשדרות שיעורי תורה ומקפידות שלא להשמיע שירת נשים . בתחנות אלה ניתן ביטוי גם לעמדות פוליטיות שאינן נשמעות בתחנות אחרות . עם זאת , האיסורים הנשמעים מפי רבנים נגד האזנה לרדיו הלא-חרדי מלמדים כי התופעה קיימת . המרכז להכשרה מקצועית בבני ברק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר