עמוד:61

90 % מבין העולים שנדגמו בסקר גוטמן תמכו בהנהגת נישואים אזרחיים , בקיום תחבורה ציבורית בשבת ובפתיחת מקומות בילוי בשבת . מהסקר עולה כי שיעור התמיכה של העולים בחיזוק סממנים חילוניים הוא גבוה בהשוואה לשיעור התמיכה בהם בקרב האוכלוסייה היהודית הוותיקה . לדעת החוקר אשר כהן , חילוניותה של העלייה איננה תופעה חולפת . לא רק שהעולים נוטים לשמור על ייחודם הלשוני והתרבותי , אלא שהמאפיינים החילוניים של העולים אינם בבחינת תכונה ייחודית חריגה בחברה היהודית הישראלית . כמו כן , באוכלוסייה היהודית הוותיקה פועלת קבוצה חברתית גדולה בעלת עמדות חילוניות מובהקות , והיא מנסה לרתום את העולים למאבקים השונים בתחום יחסי הדת והמדינה . קבוצה זו רואה בכל העולים , גם באלה שאינם יהודים על-פי ההגדרה הדתית , יהודים בדיוק כמותם , ומוכנה לקלוט אותם אף ללא גיור על בסיס ההזדהות עם החברה הישראלית . * שמירת מצוות על-ידי עולים מחבר המדינות ? לדיון 1 מה ניתן ללמוד מהנתונים שהובאו על שמירת מצוות בקרב העולים מחבר המדינות ועל הזיקה שלהם למסורת ? 2 האם , לדעתכם , גיוס העולים לצה"ל יכול לחזק את זיקתם למסורת ולתרבות היהודית ? נמקו . 3 פרופ' אוריאל סימון טוען , כי התמעטות לימודי היהדות בכל שלבי הלימוד במערכת החינוך החילונית מעלים חשש " שההתבוללות - אשר מניעתה היוותה אחד היעדים המרכזיים של הציונות - חוזרת ואורבת לנו בארצנו שלנו" ( אוריאל סימון , " שותפות חילונית דתית בבניית מדינה יהודית דמוקרטית , " אלפיים , 13 עמ' . ( 158 4 האם אתם מסכימים עם דבריו של פרופ' סימון ? נמקו את תשובתכם על-סמך מה שלמדתם בפרק . * אשר כהן , מהשלמה להסלמה , הוצאת שוקן , ירושלים ותל אביב , תשס"ג , 2003 עמ' . 150

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר