עמוד:32

יש חוקרים הטוענים , כי בתפיסת היהדות אין הכרעה ברורה בשאלת המשטר האידיאלי , משום שהיהדות לא מעניקה משקל מכריע לצורת המשטר ולמבנהו , אלא שמה דגש על אישיותם ועל דרכי התנהגותם של המנהיגים המדיניים ועל טיב היחסים בינם לבין אזרחי המדינה . לדעתם , " מבחינת המסורת היהודית השאלה האם למסור את סמכויות הממשל ליחיד , למעטים או לרבים היא משנית ביחס לעקרון המחייב את המושלים , יהיו אשר יהיו , לסור למרות האל , לקיים את תורתו ולשאת באחריות לפניו * " . מגוון דעות המשטר הדמוקרטי מבחינה יהודית-דתית 1 . 1 שמעון פדרבוש , משפט המלוכה בישראל , מוסד הרב קוק ירושלים , תשי"ב ... השלטון התיאוקרטי שולל איפוא את השויון האזרחי , בהפלותו בין אזרחים בני דתות שונות , והוא גם בניגוד לדמוקרטיה , הואיל והשלטון נתון ביד כתה אחת ... משטר כזה לא היה מצווה מעולם בישראל . להפך , הרעיון הדתי שבתורה הוא הבסיס הרעיוני והנימוק המוסרי של שלטון-עם ושויון אזרחי ללא הבדל דת ולאום . השלטון לא נמסר בישראל בידי הכהונה ... הרשות הדתית והמדינית נפרדו זו מזו לא רק להלכה במחשבה הישראלית אלא גם למעשה במהלך דברי ימי ישראל . מימות משה ויהושע עד אחרוני מלכי יהודה וישראל נפרדה ההנהגה המדינית מן הכהונה . שני הכתרים האלה התאחדו רק לזמן מה בשושלת החשמונאים , וגם אז לא היתה דעת חכמי ישראל נוחה מזה ... מן האמור נובע כי לפי תורת-היהדות , על הרשות הדתית להיות נפרדת מן הרשות המדינית בבחינה האישית . אכן גם מבחינה העניינית אי אפשר למסור את שמירת קיום המצוות הדתיות לפקוח המדיני , הואיל והשלטון המדיני יש לו ענין רק לחוקים משפטיים , בהיותו שומר על קיומם בעזרת כפיה של עונשים , והמצוות הדתיות ... שאין כל עונש אנושי כרוך בהן ... [ זאת ] לוא גם היה רוב דתי במדינה ובממשלה ... כיום , שאין היהדות החרדית הרוב במדינה , על אחת כמה וכמה שאין למסור את הפקוח על חיי הדת לאנשים ולמפלגות שאין להם כל זיקה לחיים אלה ... המשטר התורני האמור , הוא ההפך הגמור מתיאוקרטיה ... [ והוא ] מתאים ביחוד לתקופתנו אנו , שבה כל השתמשות באמצעי-אונס בעניני אמונות ודעות לא רק שאינם מצליחים , אלא שתוצאותיהם הן שליליות לגמרי ... מי יכחד , כי כל שיטה רוחנית או תנועה דתית הרוצות להשתרר על הקהל בכח-גס או בעזרת כפית-שלטונות מרבה עוד את הניגוד אליהן ומ ? ניאן על הבריות ? ( עמ' ( 28-26 הרוח הדמוקרטי בישראל משתקף במדה בולטת במהות הברית הנכרתת בין ישראל וה ... ' רעיון הברית הוא , כי את כל התחוקה הדתית והמדינית לא קיבלו ישראל מתוך אונס וכפיה , אלא מתוך רצון טוב על ידי בחירה חפשית על יסוד חוזה שנכרת עם העם על יסוד הסכם דמוקרטי ... 1 שמעון פדרבוש ( 1969-1892 ) כיהן כנשיא הסתדרות הפועל המזרחי בארצות-הברית . * אליעזר דון-יחיא וברוך זיסר , "רציפות ותמורות בהגות המדינית היהודית , " עם ועדה - המסורת המדינית היהודית והשלכותיה לימינו , דניאל אלעזר ( עורך , ( הוצאת ראובן מס בע"מ , ירושלים , , 1991 עמ' . 106

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר