עמוד:20

מגוון דעות בעד ונגד הפרדת הדת מהמדינה 1 . 1 אשר מעוז , " הרבנות ובתי הדין , " שנתון המשפט העברי , כרך ט"ז-י"ז ירושלים , הוצאת המכון לחקר המשפט העברי , תש"ן-תשנ"א , עמ' 416-289 ... ההלכה הינה שיטה משפטית מושלמת המקיפה את מכלול חייהם של היהודים הן כפרטים והן כקבוצה . ההלכה לעולם לא תמשוך ידה מרצונה מחלק נכבד מחייו של אדם מישראל ותפקיד אותם בידי המדינה . לא זו בלבד שלדת היהודית מערכת נורמות להסדרת כל תחומי פעילותם של המשתייכים אליה , אלא שהיהדות אף אינה מבחינה , בעיקרו של דבר , בין תחומים השייכים לדת לבין תחומים "חילוניים" לכאורה ... לפיכך , הפיתרון של הפרדת הדת מן המדינה , בגירסתו האמריקאית , אינו יכול להתקבל על חסידי ההלכה . פיתרון זה איננו אלא ויתורה של הדת על כל תחום העניינים שהסדרו שייך למדינה לפי תפיסתה המודרנית והצטמצמותה שלה [ של ההלכה ] בד' אמות של מוסר ושל אמונה . ( עמ' ( 314-313 ? . 2 שלמה גורן , " לבעיות דת ומדינה , " הציונות הדתית והמדינה , יוסף ואברהם תירוש ( עורכים , ( הוצאת ההסתדרות הציונית העולמית , המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה , ירושלים תשל"ח , עמ' 139-133 ... הנסיון להפריד בין הדת למדינה דומה לנסיון הפרדת הנשמה מן הגוף . נסיון זה יביא בהכרח לניתוק הזיקה והקשר בין העם היהודי בתפוצות לבין מדינת ישראל , מאחר שעיקר קיומה של הגולה היהודית , מושתת על הזיקה לדת ישראל ולתורתו ... ההיסטוריה רבת התמורות והיגון של עם ישראל מוכיחה , שכל נסיון שנעשה , מבפנים או מבחוץ , להפריד בין ישראל , כלאום , לבין אביהם שבשמים , ולו גם במסווה של העברת הדת לתחום עניינו של הפרט , נדון לכשלון והמיט שואה על העם גם מבחינה לאומית ... נוסף לכך , הרי כל זכויותינו על ארץ-ישראל מבוססות על התורה ועל חזון הנביאים ... יהיה זה משגה חמור ביותר , לכרות במו-ידינו ענף זה שאנו יושבים עליו , ושבצילו אנו חוסים מבחינה משפטית , מוסרית והיסטורית . כי אין בכוח ההיסטוריה עצמה , כשאינה מלווה בערכים מקודשים של תרבות ומסורת , להעניק לעם את ייחודו ואת זכויותיו , כאשר התנהגותו ואורח-חייו נוגדים ערכים אלו ... אמנם , ישנם יחידים , גם בחוגים הדתיים , שדוגלים בהפרדה בין הדת והמדינה , וטעמם ונימוקם עמם . הם טוענים , שהשימוש בחוקי המדינה כאמצעי כפיה בנושאי דת , יוצר ריאקציה ומעורר שנאה נגד הדת . אמנם , יש משהו מן האמת בטענות אלו , אך גם בפתרון בעיה זו , אנו חייבים להשען על התורה ועל ההלכה ... ... אבל כאשר הדבר נוגע לקביעת צביון החיים לעם כולו , מחייבת התורה ומחייב מוסר הנביאים כפיה ממלכתית , כדי ליצור את המשטר החברתי המתוקן ... 1 אשר מעוז הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל-אביב . ? שלמה גורן ( 1994-1917 ) היה הרב הראשי הראשון לצה"ל וממקימי הרבנות הצבאית . בשנים 1982-1972 שימש כרב הראשי האשכנזי לישראל . בשנת 1961 זכה בפרס ישראל על מחקרו בתלמוד הירושלמי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר