עמוד:8

מבוא : מורכבות היחסים בין שלטון מדיני לשלטון דתי היחסים בין שליטים מדיניים למנהיגים דתיים , ובין מוסדות המדינה למוסדות הדת , היו מאז ומעולם טעונים מתח רב , במיוחד לאור העובדה שגם המדינה וגם הדת תובעות מן האדם לציית לחוקים ולצווים מטעמן . בדרך-כלל , במקרה שיש התנגשות בין החוק הדתי , המייצג לדעת האדם המאמין את רצון האל , לבין חוק המדינה , המייצג את הרצון האנושי , דורשת הדת מהאדם המאמין להעדיף את הציווי הדתי על-פני חוק המדינה . עובדה זו גרמה לא אחת לשליטי מדינות לראות בדת גורם מתחרה בשלטונם ולנסות לדכאה . עם זאת , היו גם שליטים שביקשו להשתמש בכוחה של הדת לחיזוק שלטונם . חלקם ראו בדת גורם היכול לתרום לביסוסן של נורמות חברתיות ופוליטיות , שכן הדת היא שעמדה בבסיס הסדר החברתי . גם לאחר שחל שינוי במעמדה של הדת והיא הפכה בעידן המודרני לאחת מתוך השקפות עולם רבות , ביקשו שליטים שונים לזכות בתמיכתם של מנהיגים דתיים וראו בתמיכה זו בשלטונם גורם חשוב . זאת ועוד , על אף שבעידן המודרני הדת וערכיה אינם נחלתם של כלל התושבים החיים במדינה כלשהי , שכן ערכים אחרים תפסו את מקומם , ממשיכה הדת להוות גורם רב השפעה במדינות שונות בעולם , ומנהיגים דתיים ממלאים תפקיד חשוב בחיים הפוליטיים . בחלק מהמדינות כוחה של הדת אף מתחזק . לדוגמה , ניכרת עלייה בכוחו של האסלאם בכל המדינות הערביות וגם במדינות שהיו בעבר חילוניות , כמו טורקיה או איראן . דוגמה נוספת היא המגמה של שיבה לדת בחלק מהמדינות במזרח אירופה ובארצות אמריקה הלטינית , והכנסיות שם זוכות לפריחה מחודשת . לעומת זאת , במדינות אחרות , במיוחד במערב אירופה , יש מגמות של חילון מואץ . מקרה מיוחד היא ארצות-הברית , שבה קיימת הפרדה חוקתית בין הדת למדינה , אך למרות זאת הנוכחות של הדת בחברה האמריקנית חזקה ואף גוברת . הזיקה שבין הדת , החברה והמדינה היא העומדת במוקד שער זה . 1 דוגמה לכך היא המשטר הפשיסטי באיטליה בימיו של בניטו מוסוליני , שהיה שליטה של איטליה בשנים , 1943-1922 ידידו של היטלר ובן בריתו במלחמת העולם השנייה , עד שהוצא להורג בידי פרטיזנים איטלקים . בתחילת שלטונו היה מוסוליני אנטי דתי , אבל משהבין כי חיזוק מעמדו בעיני העם האיטלקי תלוי בתמיכת הכנסייה , חתם בשנת 1929 שורה של הסכמים עם האפיפיור ( ההסכמים הלט ? ניים . ( ההסכמים העניקו לכנסייה השפעה רבה בתחום החינוך ובתחום המעמד האישי והגדירו את הנצרות הקתולית מעין דת מדינה . ההסכמים הכירו בריבונות מדינת הוותיקן ברומא בראשותו של האפיפיור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר