עמוד:12

ו הגדלת קטע של דיאגרמה 1 עומר החליט לבדוק מה היה מספר התלמידים בבית–הספר בשש שנים רצופות . לפניכם הרשימה שקיבל מהמזכירה : נועם ושירה רצו לבנות דיאגרמות לפי הרשימה . עזרו להם לצייר את העמודות בדיאגרמות שלהם . שתי הדיאגרמות מתארות את אותה הרשימה , ובכל זאת הן שונות . דיון במה הדיאגרמות שונות זו מזו ? במה הן דומות ? באיזו דיאגרמה נוח יותר לראות הבדלים בין מספרי התלמידים בבית–הספר בכל שנה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר