עמוד:324

קיימים תקנים רבים המגדירים נהלים של תקשורת טורית . כל אחד מתקנים אלה מתייחס לחוקים ולכללים של אופן התקשורת , להגדרות החומרה הנדרשות מהרכיבים האלקטרוניים המיישמים את התקשורת בפועל , ולסוג המחברים בהם משתמשים בקצות קווי התקשורת . במסגרת ספר זה לא נדון בהרחבה בתקני התקשורת השונים , אולם נציין לדוגמה את אחד התקנים הנפוצים ביותר . התקן הבסיסי והנפוץ ביותר של תקשורת טורית נקרא , RS-232 C ואף הוא הוגדר על-ידי איגוד . EIA התקן מגדיר את המאפיינים החשמליים הנדרשים במשדר ובמקלט , את סוג המחברים שמותר להשתמש בהם ואת אופן השידור עצמו . המאפיינים העיקריים המוגדרים על-ידי התקן הם : קצב השידור – Baud rate פרמטר המגדיר את מספר הסיביות הבינאריות המשודרות בשנייה אחת של שידור . ( bps – bits per second ) ערכים מקובלים לקצב שידור בתקן זה הם 9600 סיביות לשנייה ו19200- סיביות לשנייה . אורך המילה – Data bits פרמטר המגדיר את אורכה של המילה הבינארית המשודרת . ברוב המקרים , אורך המילה הוא 8 סיביות , אולם במקרים מסוימים משתמשים במילים באורך 7 סיביות . אות התחלת שידור – Start bit זו ס ִ פרה בינארית המשודרת כס ִ פרה המובילה את הנתון המועבר בקו . ערכה של ס ִ פרה זו נבחר להיות , ' 0 ' היא מייצגת רמת מתח אפס , בניגוד לרמת המתח המוגדרת כ ' 1 ' - לוגי , כאשר לא מועברים נתונים בקו . ספרת ביקורת – Parity check זו ספרה המשודרת מייד לאחר הנתון המועבר , והיא מאפשרת לבדוק שהנתון שנקלט זהה לנתון ששודר . ערכה של ספרת הביקורת נקבע לפי מספר ה " אחדים " ששודרו בנתון . לדוגמה : כאשר מספר ה " אחדים " בנתון יהיה זוגי , ערך ספרת הביקרת יהיה אפס , וכאשר מספר ה " אחדים " הוא אי-זוגי , ערכה יהיה אחד . ספרת הביקורת נקראת גם ספרת הזוגיות . ספרת סיום – Stop bit זו ספרה המשודרת לאחר ספרת הביקורת . ערכה יהיה תמיד . 1 היא רשומה כספרת הסיום של הנתון המועבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר