עמוד:323

הבקר המתוכנת מהווה , לצורך העניין , יחידת קצה המתקשרת עם המחשב ומחליפה עימו מידע . המידע המשודר בין הבקר למחשב כולל , כפי שהוזכר בסעיף הקודם , נתונים המייצגים את נתוני התהליך , כפי שהם משתקפים באמצעות כרטיסי המבוא והמוצא בבקר . בכל מחשב מותקן כרטיס שבו יש לפחות ערוץ תקשורת טורית ( Serial port ) אחד , המתחבר באמצעות קו תקשורת לכרטיס תקשורת דומה , המותקן בבקר המתוכנת . ערוץ התקשורת הטורית במחשב האישי נקרא ערוץ . COM תקשורת טורית בכיוון אחד מתבצעת על-ידי קו מידע יחיד , המאפשר העברת ספרה בינארית אחת בלבד בכל רגע נתון , מהיחידה המשדרת אל היחידה הקולטת . כיוון שהקשר הנדרש בין המחשב ( עליו מותקנת תוכנת ( HMI לבין הבקר המתוכנת הוא דו-כיווני , אפשר להעביר מידע , באמצעות שני קווי מידע , בו-זמנית , מהבקר אל המחשב ולהיפך . שיטת תקשורת דו-כיוונית כזו , מכונה בשפה המקצועית חיבור . Full Duplex שיטה נוספת שבה התקשורת היא דו-כיוונית , אך לא מתבצעת בו-זמנית , מכונה . Half Duplex הערה : כדי לאפשר שליחת ספרה בינארית , המיוצגת על-ידי אות חשמלי-רמת מתח , חייבים כמובן להשתמש גם בקו נוסף , המאפשר את סגירתו של המעגל החשמלי . היכולת לשדר בכל רגע ורגע נתון סיבית אחת בלבד מתוך המילה הבינארית , מחייבת מערכת חוקים וכללים המתייחסים לאופן השידור , וחומרה מתאימה שתדע כיצד ליישם את הכללים הללו . מערכת כללים זו נקראת פרוטוקול תקשורת . הכללים העיקריים ( הפרוטוקול ) בתקשורת טורית המתייחסים לאופן השידור הם : א . היחידה המשדרת את המידע , צריכה ליידע את היחידה הקולטת , שהשידור מתחיל , כדי שהיחידה הקולטת תוכל לקלוט מיידית את הנתון המועבר ולזהות אותו ; ב . קצב השידור חייב להיות מתואם בין שתי היחידות – דרוש סינכרון ביניהן ; ג . היחידה המשדרת צריכה ליידע את היחידה הקולטת שהשידור הסתיים . כללים אלה מוגדרים בתקנים בינלאומיים , שרובם נקבעו על-ידי איגוד יצרני האלקטרוניקה בארה " ב , ששמו . ( Electrics Industries of America ) EIA הם נקבעו כתקנים סטנדרטיים לתעשיית המחשבים , לצורך תקשורת טורית בין מחשבים לבין הציוד ההיקפי שלהם , והם הוכרו גם כתקן בינלאומי בתחום התקשורת . גם יצרני הבקרים המתוכנתים הכירו בתקנים אלה , והם משתמשים בהם לתקשורת בין הבקרים ובין הציוד ההיקפי של הבקרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר