עמוד:319

HMI מתאימות . מערכות אלה נקראות מערכות . ( Data Acquisition Supervisory Control and ) SCADA מונח זה הוא שם כולל למערכות פיקוח , בקרה ואיסוף נתונים . השימוש במחשב אישי כאמצעי ממשק אדם-מכונה משפר באופן ניכר את התקשורת בין האדם המפעיל את התהליך לבין התהליך , לעומת אמצעי הממשק האחרים שהוזכרו בסעיפים קודמים ; השימוש במחשב אישי מהווה תחליף למרביתם . השימוש בתוכנות HMI מתאימות מאפשר להציג על-גבי מסך המחשב תמונות המדמות בצורה טובה את הנעשה על רצפת הייצור של המפעל , ואת המתרחש בכל אחד מהתהליכים המבוקרים . התמונות מתעדכנות כאשר מתרחשים שינויים בתהליך , והן מאפשרות מעקב מלא אחריו בזמן אמת . ( Real time ) אפשר להציג על מסך אחד תמונות רבות ( לאו דווקא בו-זמנית ) המייצגות תהליכים מבוקרים שונים . במקביל להצגתן של תמונות התהליך , המחשב אוסף נתונים מהתהליך , מאחסן אותם בזיכרונו ומאפשר להציגם לאחר עיבוד , בצורה של גרפים , דוחות או טבלאות . אפשר להציג את הנתונים הנאספים במחשב באופן מיידי , כנתוני זמן אמת , או לאחר זמן מסוים – כנתונים היסטוריים של התהליך . באיור 5 . 27 אפשר לראות תמונה של התהליך וגרף זמן אמת של נתונים בתהליך , כפי שהם מוצגים על מסכי המחשב , באמצעות תוכנת . HMI איור 5 . 27 מסכי HMI כפי שמופיעים על גבי המחשבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר