עמוד:312

על הלוח מצוירים הסימנים המוסכמים של האביזרים המשולבים בתהליך , וכינוייהם המקובלים . ליד כל אביזר רשומים תיאורו ומספר סידורי המזהה אותו בתהליך . על גבי הלוח משובצים אמצעי חיווי המאפשרים למפעיל לבחון את מצב המערכת . בסרטוט אפשר לראות כי נוריות חיווי מותקנות ליד משאבות , ברזים חשמליים , מפסקי מפלס ומפסקי ספיקה . צגים ספרתיים מותקנים ליד סרטוט משדר הספיקה המותקן בקו ההזנה הראשי , המוזן ממשאבה , P 1 וליד סרטוט משדר המפלס המותקן במיכל . A כאמור , הלוחות הסינופטיים מציגים תמונת מצב מלאה של התהליכים אותם הם מתארים . כאשר התהליך המתואר בלוח הסינופטי , מורכב וכולל מספר רב של אביזרים , נדרש לוח גדול מאוד שמתפרס לאורך מטרים רבים , ועלותו עלולה להיות יקרה מאוד . באיור 5 . 21 מוצג לוח סינופטי גדול של מערכת מים מורכבת , הכוללת הרבה בריכות לאגירת מים , ומערך של משאבות רבות לשאיבת המים מן הבריכות . גם בלוח זה , בדומה ללוח הקודם שהוצג באיור , 5 . 20 משובצים אמצעי חיווי רבים , הממוקמים בסמוך לסרטוטי האביזרים . איור 5 . 21 לוח סינופטי לתהליך מורכב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר