עמוד:292

? שאלה 4 . 16 הוסיפו לתכנית תנאי להפעלת נורית החיווי החניון פנוי הממוקמת ברחוב , והמחוברת למוצא הבקר . Q 6 ? שאלה 4 . 17 התבוננו בשורות , 13-11 בדיאגרמת הסולם שבאיור , 4 . 9 והסבירו מהם התנאים להפעלת נוריות החיווי בלוח הפיקוד של החניון . ? שאלה 4 . 18 הוסיפו לתכנית הפיקוד , שהוצגה בדיאגרמת הסולם באיור , 4 . 9 קטע תכנית שיאפשר להפעיל שתי נוריות חיווי נוספות , שיחוברו למוצאים Q 14 ו , Q 15- ויצביעו על תקלה בפתיחת מחסומי הכניסה והיציאה . נורית החיווי נדלקת כאשר המחסום לא נפתח תוך 8 שניות מרגע מתן אות הפתיחה . השתמשו בתכנית בקוצב זמן , שימדוד את פרק הזמן שחלף בין מתן הוראת הפתיחה למחסום לבין הפתיחה בפועל . היעזרו בחישני הקצה של כל מחסום לבדיקת מיקומו ( סגור או פתוח ) של כל מחסום . סיכום כתיבה של תכנית פיקוד לבקר המתוכנת להפעלה של תהליך כלשהו , מחייבת את האדם המתכנת לזהות את מרכיבי התהליך , להבין את אופן פעולתו ולזהות את סדר ביצוע הפעולות הנדרשות בתהליך . הבנה זו של התהליך המבוקר , והקפדה על ביצוע שלבי העבודה הנדרשים לכתיבת התוכנה לבקר ( כפי שצוינו בתחילת הפרק , ( חשובה מאוד למתכנת הכותב את תכנית הפיקוד בבקר המתוכנת , לאנשי החשמל המתקינים את הבקר המתוכנת בתהליך ומחברים אליו את רכיבי התהליך , ולאנשי האחזקה שיתחזקו בהמשך את התהליך , ויאתרו תקלות שונות שעשויות להתרחש בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר