עמוד:290

נביא כעת הסבר לדיאגרמת הסולם . שורה – 1 הפעלת מנוע להרמת מחסום הכניסה המחסום מורם בתנאים אלה : מפסק ההפעלה הראשי בחניון סגור , ( I 0011 ) לחצן הכניסה לחניון ( I 0000 ) נלחץ ( על-ידי הנהג הנכנס לחניון , ( והמחסום במצב מטה ( מגע רגיל-פתוח של I 0002 במצב סגור . ( פיקוד הרמת המחסום מופסק ברגע שהמחסום התרומם וחישן הקצה העליון ( I 0003 ) זיהה את פתיחתו . כאשר מונה מקומות החנייה ( C 1 ) מגיע לערך 80 ( תפוסה מלאה ) הוא מונע את הרמת המחסום . שורה – 2 השהיה לפני הורדת המחסום קוצב הזמן T 1 מתחיל במניית הזמן כאשר המחסום הגיע לקצהו העליון . סגירת המגע רגיל-פתוח I 0003 מפעילה את הקוצב . שורה – 3 הורדת מחסום הכניסה המחסום מורד כאשר קוצב הזמן ( T 1 ) סיים את מניית הזמן , והחישן האופטי ( I 1 ) זיהה שהרכב נכנס לחניון ועבר את המחסום . שורות 4 עד – 6 פיקוד להפעלת מחסום היציאה קטע התכנית להפעלת מחסום היציאה זהה לקטע הפעלת מחסום הכניסה , אך נוסף לו הצורך לקבל אות מקורא הכרטיסים , ( I 0005 ) לאישור תשלום עבור החנייה . שורה – 7 מניית מספר המכוניות בחניון מונה מעלה-מטה ( C 1 ) מונה את מספר המכוניות בחניון ( תפוסת החניון . ( הוא מונה מעלה כאשר החישן האופטי המותקן במחסום הכניסה , ( I 0002 ) מזהה כניסת רכב , והוא מונה מטה כאשר החישן האופטי המותקן במחסום היציאה ( I 0006 ) מזהה יציאת רכב . שורה – 8 הפעלת נורת החיווי החניון מלא בכניסה לחניון כאשר החניון בתפוסה של 80 מקומות ( בהתאם למצבו של מונה המכוניות . ( C 1 נורת החיווי החניון מלא בכניסה לחניון נדלקת . שורה – 9 הפעלת נורת החיווי החניון פנוי בכניסה לחניון נורת החיווי החניון פנוי דולקת כאשר נורת החיווי החניון מלא אינה דולקת . שורה – 10 הפעלת נורת החיווי החניון מלא ברחוב המוביל לחניון נורת זו דולקת בהתאם למצבו של מונה המכוניות . C 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר