עמוד:287

באיור 4 . 9 מוצגת דיאגרמת סולם ובה תכנית הפיקוד להפעלת החניון . הערה בתכנית הפיקוד הושמטו , במכוון , תנאי ההפעלה לנורות החיווי Q 14 , Q 6 ו . Q 15- איור 4 . 9 א דיאגרמת סולם של תכנית הפיקוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר