עמוד:280

שורה – 9 הפעלת הברז להוצאת התערובת המוכנה הברז להוצאת התערובת , המוכנה להמשך תהליך הייצור , נפתח בסוף תהליך הערבול , ונסגר שוב כאשר כל התערובת יצאה מהמכל . הברז נפתח כאשר נסגר מגעו הרגיל-פתוח של קוצב הזמן , T 1 ונסגר ( מנותק ) כאשר נפתח המגע הרגיל-פתוח . I 0002 שורה – 10 הפעלת נורית תקלה בחישנים הנורית לחיווי תקלה מופעלת כאשר מתרחשת תקלה באחד מחישני המפלס המותקנים במכל . ? שאלה 4 . 4 התבוננו בשורה 2 של דיאגרמת הסולם ( באיור , ( 4 . 4 והסבירו באילו תנאים ניתן להפעיל את התהליך . ? שאלה 4 . 5 התבוננו בשורה 5 בדיאגרמת הסולם והסבירו מתי מופסקת פעולת משאבת ההזנה לחומר גלם א . ? שאלה 4 . 6 התבוננו בשורות 5 ו6- בדיאגרמת הסולם ( באיור , ( 4 . 4 בהן מוגדרים תנאי ההפעלה למשאבות חומרי הגלם , והסבירו כיצד נמנעת הפעלתן מחדש של המשאבות , כאשר המכל מתרוקן , לאחר סיום הכנת התערובת . ? שאלה 4 . 7 הסבירו את תנאי העבודה של מנוע המערבל . מתי מנוע המערבל מופעל , ומתי הוא מופסק . ? שאלה 4 . 8 עליכם להוסיף לתכנית הפיקוד קטע תכנית שיאפשר להפעיל את נורית החיווי במצב הבהוב , כדי למשוך את תשומת ליבו של מפעיל התהליך לתקלה . ( רמז : יש ליצור מתנד בעזרת קוצבי זמן . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר