עמוד:279

נביא כעת הסבר לדיאגרמת הסולם . שורה – 1 זיהוי חוסר חומר גלם באחד משני מכלי האחסון חסר חומר גלם – נורית החיווי נדלקת מפני שאחד מחישני המפלס זיהה ירידת חומר גלם מתחת למפלס הדרוש להכנת התערובת . שורה – 2 הפעלת התהליך ( באמצעות ממסר עזר ) ממסר עזר M 0001 משמש להפעלת התהליך . הכנת התערובת מתחילה כאשר ניתן אות הפעלה באמצעות לחצן ההפעלה , ובתנאי שהמכל ריק ואין תקלה בתהליך . המגעים של ממסר העזר M 0001 ממוקמים בשורות הבאות בדיאגרמת הסולם . לחיצה על לחצן ההפעלה היא התנאי לאפשור פעולת התהליך . התהליך יופסק כאשר נלחץ לחצן ההפסקה . לחיצה על לחצן ההפסקה מנתקת את ממסר העזר . M 0001 שורה – 3 הפעלת חיווי מכל מוכן כאשר המכל ריק ומוכן לקליטת חומרי הגלם , תופעל נורית החיווי מכל מוכן . שורה – 4 הפעלת חיווי לפעולת הכנת התערובת נורית החיווי הכנת תערובת מצביעה על כך שתהליך הערבול נמצא בעיצומו . היא מופעלת באמצעות מגעו של ממסר העזר . M 0001 שורה – 5 הפעלת משאבה לחומר גלם א המשאבה לחומר גלם א מופעלת מייד לאחר מתן אות ההפעלה לתהליך ( ממסר עזר . ( M 0001 היא תמשיך לפעול עד שמפלס החומר יגיע לגובה שבו מותקן חישן מפלס חומר א . ( I 0003 ) המשאבה מנותקת כאשר המגע I 0003 נפתח . שורה – 6 הפעלת משאבה לחומר גלם ב המשאבה לחומר גלם ב מופעלת לאחר סיום פעולתה של משאבה א ( וסיום מילוי חומר א . ( היא תמשיך לפעול עד שמפלס החומר יגיע לגובה שבו מותקן חישן מפלס חומר ב . המשאבה מופעלת כאשר נסגר המגע הרגיל-פתוח , I 0003 ומנותקת כאשר נפתח המגע הרגיל-סגור . I 0004 שורות – 8-7 הפעלת מנוע המערבל לזמן קצוב המערבל לערבול חומרי הגלם ליצירת התערובת מופעל למשך זמן קצוב של 5 דקות 3000 ) שניות . ( המערבל מופעל כאשר נסגר המגע הרגיל-פתוח , I 0004 ומנותק כאשר קוצב הזמן סיים את פעולתו ומגעו הרגיל-סגור T 1 נפתח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר