עמוד:275

בשלב , 1 המפעיל נותן אות הפעלה לתהליך על-ידי לחיצה על הלחצן הפעלה ( בתנאי שהמכל ריק ומוכן לקליטת החומרים . ( בשלב 2 מתמלא המכל בחומר א , באמצעות המשאבה לחומר א , בכמות שנמדדת על-ידי חישן מפלס , המותקן במכל במפלס הרצוי לחומר א . בשלב 3 מופעלת המשאבה לחומר ב המזרימה למכל את חומר ב , בכמות שנמדדת על-ידי חישן מפלס נוסף , המותקן במכל במפלס הנדרש עבור חומר ב ( ומזהה למעשה את מפלס שני החומרים , א ו-ב . ( בשלב 4 מופעל מערבל על-ידי מנוע חשמלי , לצורך ערבול שני החומרים במכל , במשך 5 דקות . בשלב , 5 התערובת המוכנה זורמת מן המכל החוצה , להמשך תהליך הייצור , על-ידי פתיחת ברז יציאת התערובת . בשלב 6 מנותק באופן אוטומטי אות ההפעלה לתהליך , כאשר מסתיים ריקון המכל , והמערכת מוכנה להכנת מנה נוספת . ? שאלה 4 . 1 קראו את תיאור הדרישות מהתהליך שהוצג לעיל ורשמו : א . כמה מוצאים דרושים לבקר כדי שיוכל לבצע את הפעלת תהליך הערבול ? ב . כמה מבואות דרושים לבקר לצורך ביצוע הבקרה על התהליך ? ? שאלה 4 . 2 א . כמה רכיבי חיווי מוגדרים בתהליך שהוצג לעיל ? ב . כמה רכיבי פיקוד ידניים מוגדרים בתהליך זה ? ? שאלה 4 . 3 א . איזו פונקציה בתוכנת הבקר נדרשת לצורך הפעלת המערבל בתהליך הכנת התערובת ? ב . באיזו פונקציית תזמון תבחרו להשתמש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר