עמוד:265

התכנית לחישוב הערך הממוצע של שלושת האוגרים מוצגת בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 76 הערה : קטע התכנית מבוסס על ההנחה ששלושת האוגרים מכילים את נתוני האיכות של שלושת מחזורי העבודה האחרונים . הסבר לדיאגרמת הסולם : בסוף כל מחזור ייצור ( ראו דוגמה , ( 3-24 נדלקת הנורה סיום ביצוע ; במקביל להדלקה ( המבוצעת על-ידי ממסר המוצא ( Q 11 מופעלת גם שגרת איסוף הנתונים ומחושב ערכם הממוצע , כפי שאפשר לראות בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 76 הפעלת הממסר Q 11 מפעילה את פונקציות החיבור שמסכמות את הערכים שבאוגרים V 11 , V 10 ו . V 12- תוצאת הסיכום נשמרת באוגר . ( V 22 = V 10 + V 11 + V 12 ) V 22 פונקציית החילוק מחלקת את תוצאת הסיכום בערך , 3 ושומרת באוגר V 31 את המנה , שהיא הערך הממוצע המבוקש : 3 V 31 = V 21 , V 22 איור 3 . 76 דיאגרמת סולם של תכנית לחישוב הערך הממוצע של שלושה נתונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר