עמוד:264

חישוב אחוז התבניות התקינות מתבצע במשך כל התהליך על-ידי שלוש הפונקציות המתמטיות הרשומות בשורות 7 , 6 ו8- בדיאגרמה . הפונקציה ADD מחברת את התוכן של אוגר הערך הנוכחי השמור במונה , CTR 1 עם תוכן הערך הנוכחי השמור במונה , CTR 2 ומעבירה את הסכום לאוגר . ( V 3 = C 1 + C 2 ) V 3 הפונקציה MULT מכפילה ב100- את הערך הנוכחי של המונה , CTR 1 האגור באוגר , C 1 ומעבירה את התוצאה לזוג האוגרים V 6 ו . V 7- הפונקציה DIV מקבלת את הערכים הנתונים בזוג האוגרים V 6 ו , V 7- מחלקת אותם באוגר , V 3 המכיל את סכום התבניות שיוצרו , ומעבירה את תוצאת החלוקה לאוגר , V 8 ואת השארית לאוגר . V 9 הפרמטר המייצג את אחוז התבניות התקינות רשום באוגר ; V 8 הוא מתעדכן במשך כל תהליך הייצור , וניתן להציגו על מסך HMI במשך כל זמן התהליך . בסוף התהליך , לאחר ייצור 60 תבניות , האוגר V 8 מכיל את הערך הסופי שמייצג את טיב הייצור . הפעלה של מחזור ייצור חדש מתבצעת על-ידי לחיצה על הלחצן נתק , I 4 המפסיקה את פעולת הממסר M 1 ופותחת את כל מגעיו . פתיחת מגע N . O . של ממסר M 1 ( שורה ( 3 מאפסת את המונה , CTR 1 ומנתקת את הממסר . Q 11 ניתוק הממסר Q 11 גורם לכיבוי הנורה סוף ביצוע ולסגירת מגע N . C . של Q 11 בשורה . 2 לאחר שחרור הלחצן , I 4 התהליך מוכן להפעלה מחודשת . דוגמה 3-25 חישוב ערך ממוצע של שלושה נתונים בתהליך ייצור התבניות , שהוצג בדוגמה , 3-24 יש לחשב את הערך הממוצע של שלושת נתוני הייצור האחרונים המגדירים את איכות הייצור ( אחוז התבניות התקינות מתוך כלל התבניות שיוצרו . ( לצורך חישוב הערך הממוצע , הבקר צריך להעביר את נתוני איכות הייצור של שלושת מחזורי העבודה האחרונים , שנשמרו באוגר , V 8 לשלושה אוגרים אחרים של הבקר : V 11 , V 10 ו . V 12- הבקר יסכם את ערך הנתונים הרשומים בשלושת האוגרים , ויחלק את הסכום ב , 3- לפי הנוסחה : = V 10 + V 11 + V 12 ערך ממוצע 3 תוצאת החישוב של הערך הממוצע תאוחסן באוגר . V 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר