עמוד:254

3 . 7 . 3 דוגמאות לשימוש בפונקציות חיבור וחיסור בדוגמאות הבאות נציג תכניות פיקוד בדיאגרמת סולם , שבהן מיושמות פונקציות חיבור וחיסור . דוגמה 3-22 חיבור ערכים של שלושה מונים בתהליך באיור 3 . 66 הוצגו שלושה תהליכי ייצור שבמוצאיהם יש מסועים שתפקידם לשנע את החלקים המוכנים המתקבלים ממכונות הייצור . חישנים מזהים את מעבר החלקים המוכנים מהמכונה ; הבקר המתוכנת סופר את החלקים היוצאים מכל אחת מהמכונות בעזרת מונים המוגדרים בתוכנה , ומסכם , באמצעות פונקציות חיבור , את סך-כל החלקים המוכנים . כדי לממש את החישוב הזה בתכנית הפיקוד לבקר , משתמשים בשתי פונקציות חיבור . ( ADD ) כל אחת מפונקציות החיבור מחברת שני נתונים . פונקציית חיבור אחת מחברת את הערכים של שני המונים הראשונים ומאחסנת את התוצאה באוגר ביניים , V 1 ופונקציית החיבור השנייה מחברת את ערך המונה השלישי לתוצאת הביניים שאוחסנה באוגר , V 1 ומאחסנת את התוצאה הסופית באוגר . V 2 באיור 3 . 70 מוצגת תכנית הפיקוד בדיאגרמת הסולם לחישוב סך-כל החלקים המוכנים בתהליך . תכנית הפיקוד המוצגת באיור 3 . 70 כוללת שלושה מונים : CTR 3 , CTR 2 , CTR 1 ( מונה אחד לכל מכונה . ( כל אחד מהמונים מקבל אות מחישן לזיהוי החלק היוצא מהמכונה : , I 3 , I 2 , I 1 בהתאמה . התכנית מבצעת שני חישובים : א . ערך המונה הראשון + ערך המונה השני V 1 = ( תוצאת ביניים ;( ב . V 1 ( תוצאת ביניים ) + ערך המונה השלישי V 2 = ( סך-כל החלקים . ( מניית החלקים וביצוע החישובים מבוצע בזמן ההפעלה של המכונה , על-ידי סגירת מגע רגיל-פתוח של מפסק ההפעלה הראשי , המחובר למבוא הבקר . I 5 איפוס הערכים הנצברים בשלושת המונים מבוצע על-ידי סגירת מגע רגיל-פתוח של לחצן איפוס , המחובר למבוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר