עמוד:246

ארבע פונקציות הטעינה MOVE יטעינו ערכים רצויים חדשים למפלס המינימום ולמפלס המרבי , לאחר לחיצה על אחד מלחצני הטעינה I 3 או , I 4 המוצגים בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 62 לחיצה על הלחצן I 3 תטען לאוגרים V 1 ו V 2- את ערכי המפלס , כפי שחושבו בדוגמה 3-17 ( ומתאימים לגבהים של 120 ס " מ ו180- ס " מ בהתאמה . ( ? שאלה 3 . 37 חשבו את הערכים הספרתיים שיש להזין לאוגרים V 1 ו V 2- בדיאגרמת הסולם שהוצגה באיור , 3 . 62 כדי שבזמן לחיצה על הלחצן I 4 ייטענו ערכים המתאימים למפלסים 140 ס " מ ו160- ס " מ בהתאמה . דוגמה 3-20 מדידה מחזורית של קצב הייצור בתהליך ייצור מוצרים בתהליך ייצור מוצרים מעוניינים למדוד את קצב הייצור , לכן הותקן בקצה פס הייצור גשש זיהוי , המשדר דפקים למונה בתוכנת הבקר , אשר סופר את המוצרים שייצורם הסתיים . באיור 3 . 63 מונה זה מסומן באותיות CTR 1 בדיאגרמת הסולם של התכנית למדידת קצב הייצור . איור 3 . 63 דיאגרמת סולם של תכנית למדידת קצב ייצור מוצרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר