עמוד:243

כדי למנות את החלקים הנכנסים למכונת האריזה , שולב במעגל הפיקוד של הבקר מונה , CTR 1 המקבל את אותות המנייה מגשש זיהוי . I 4 הערך הרצוי במונה ( Preset ) נקבע על-ידי טעינה של אחד משלושת הערכים הקבועים , 12 , 8 , 4 לתוך האוגר , V 1 האוגר במונה את הערך הרצוי של המנייה . הטעינה מבוצעת בעזרת אחד מלחצני הטעינה : I 2 , I 1 או . I 3 אם המפעיל לא לוחץ על אף אחד מלחצני הטעינה , המכונה תארוז 4 חלקים בחבילה ארוזה אחת ( זהו ערך ברירת המחדל של המונה . ( קוצב הזמן TMR 2 ישמש להפעלת מכונת האריזה לזמן קצוב של 4 שניות . בדיאגרמת הסולם המסורטטת באיור 3 . 60 מוצגת תכנית הפיקוד של תהליך האריזה . איור 3 . 60 דיאגרמת סולם של תכנית פיקוד למכונת אריזה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר